Rēzeknes pilsētas dome, turpinot darbu pie atjaunota pilsētas zīmola izstrādes, aicina iedzīvotājus iesaistīties, izsakot viedokli publiskajā aptaujā.

2019. gada vasarā sadarbībā ar uzņēmumu “The Weekend” tika uzsākts darbs pie Rēzeknes pilsētas zīmola izstrādes. Lai apkopotu pēc iespējas vairāk informācijas, tika pētīti pilsētas attīstības dokumenti, analizēti iepriekš veikto sabiedrisko aptauju rezultāti, kā arī vairāki Rēzeknē strādājoši dažādu jomu speciālisti tika aicināti uz intervijām un darba sesijām. Iegūtie rezultāti, kas apkopoti prezentācijā (pielikumā), kalpos par pamatu Rēzeknes vizuālās identitātes un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādē.

Ņemot vērā Rēzeknes pilsētas attīstības tendences, tika pieņemts lēmums pārskatīt pilsētas vēstījumu un vizuālo tēlu, apkopojot vērtības, kuras izceļ paši Rēzeknes iedzīvotāji. Lai iegūtu pēc iespējas plašāku sabiedrības viedokli, jebkurš tiek aicināts iesaistīties aptaujā, kas norisināsies līdz 2. decembrim. Atbildes uz jautājumiem ļaus attīstīt vienotu, precīzu un pievilcīgu pilsētas tēlu komunikācijā ar iedzīvotājiem, tūristiem un investoriem. Šīs atbildes kalpos arī kā vadlīnijas pilsētas vizuālās identitātes izstrādē un mārketinga plāna izveidošanā.

Komentējot darbu pie Rēzeknes pilsētas zīmola, uzņēmuma “The Weekend” pārstāvis Edgars Pētersons stāsta: “Kopumā darbs pie Rēzeknes zīmola atklāja, ka ar to saistās vairāki novecojuši stereotipi gan iedzīvotāju, gan tūristu, gan investoru auditorijās, turklāt daļai potenciālās Rēzeknes auditorijas nav viedokļa par Rēzekni vispār. Taču Rēzeknei un tās apkārtnei ir daudz lielisku resursu un argumentu, kas to padarītu pievilcīgu. Lai uzlabotu šo situāciju, ir jāveido esošai situācijai atbilstošs pilsētas stāsts, ko vienoti izklāsta visas iesaistītās puses – no pašvaldības iestādēm līdz iedzīvotāju grupām un uzņēmējiem. Tam pamatā ir nodefinēta zīmola komunikācijas platforma, ko dzīvē var realizēt gan caur jaunu grafisko identitāti, gan arī komunikācijas aktivitātēm. Taču stāsts būs veiksmīgs tikai tad, ja tam ticēs un to iemiesos paši rēzeknieši, līdz ar to būtisks ir iedzīvotāju viedoklis zīmola veidošanas procesā.”

Rēzeknes zīmola platforma

3 Comments
 1. GS 3 gadiem atpakaļ

  Pēc iepazīšanās ar prezentāciju palika dīvaina sajūta, it kā tā būtu par kādu ārpus Latvijas esošu pilsētu. Ir uzsvērts viss, kas parāda Rēzekni kā nelatviešu pilsētu. Ceru, ka kāds valodas speciālists vēl labos stilu, jo pagaidām prezentācija ir sarunvalodas līmenī. Daži komentāri un ieteikumi saturam atbilstoši prezentācijas lappusēm:

  4. Citāda Latvija vietā:  Rēzekne –  Vienotas Latvijas sākums. Foto vairāk latgaliešu etnogrāfisko materiālu, jo šobrīd to tur nav vispār un vizuālais stāsts neko nevēsta par latgaliešiem senāk un tagad un tikpat labi var būt par jebkuru Austrumeiropas pilsētu.

  5. Rēzeknes pilsēta un mentalitāte paņem no visām kultūrām un rada unikālu identitāti, ka nav ne ne latviska, ne slāviska – labāk aizstāt ar: Rēzeknē izpaužas Latgales savdabīgā identitāte, kur Latgales latviešu kultūra attīstās paralēli mazākumtautību tradīcijām.6. RĒZEKNE IR ATSLĒGA UZ CITĀDO LATVIJU – LATGALI – tas izklausās diezgan separātiski, jo arvien tiek uzsvērts, ka Latgale un Rēzekne nav tas pats kas Latvija. Labāk: Rēzekne –   Latgales vēsturiskais un kultūras centrs.
  Taču lielākā daļa latgaliskā dzīvo ārpus pilsētas un mazākās pilsētās – latgaliešu valodā, podniecībā, latgaliskā mentalitātē – labāk:
  Puse Rēzeknes iedzīvotāju ir latgalieši un viņu mentalitāte izsenis izpaužas latgaliešu valodā un literatūrā, teātrī, mūzikā un dejā, keramikā.
  Latgale ir būtiska, bet tas nav vienīgais stāsts par Rēzekni, Rēzekne nepazūd Latgalē, tā lepni nes savu identitāti – labāk:
  Rēzekne ir būtiska Latgales daļa, kas uztur un attīsta Latgales kultūras savdabību.

  8. LABI SAVIENOTA PILSĒTA – DZĪVE PIE CEĻA UN IDEJU APRITE  -labāk: Rēzekne – Eiropas vārti uz Austrumiem10. Rēzekniešiem no dabas ir dots savs unikālais skats uz dzīvi – tā ir vēlme izdarīt pa savam. Rēzeknieša moto varētu būt:
  ”Dara lietas nedaudz trakāk, kā to darītu “normāls” cilvēks.” – labāk: Rēzeknieši daudzas reizes vēsturē apliecinājuši savu unikālo raksturu un ar savu moto “Vienoti Latvijai” ir spējuši paveikt neiespējamo – ar roku pārrakstīt grāmatas un radīt savu literatūru “drukas aizlieguma ” laikā un pēc gandrīz 400 gadu atšķirtības organizēt  Latgales kongresu par atkalapvienošanos ar pārējiem Latvijas novadiem.

  18. Labāk šādi: 
  • RTA turpina augstākās izglītības tradīciju Rēzeknē kopš 1925. gada. Katru gadu RTA bakalura, maģistra un doktora programmās studē ap 2000 studentu no Latvijas un vairāk nekā 20 ārvalstīm, kas iegūst starptautiski atzītu izglītību14 studiju virzienos
  • Augsti kvalificēti docētāji, zinātniskie institūti un pētniecības centri, modernas laboratorijas un auditorijas ir pamats pētniecībā balstītām studijām  zināšanu ietilpīgās jomās-   mehatronika, ķīmija, lāzertehnoloģijas, IT un mākslīgais intelekts u.c. un nodrošina iespēju oriģinālu inovatīvo risinājumu izstrādei Latvijas un ES  uzņēmumiem,• RTA rīkotās starptautiskās konferences katru gadu pulcina Rēzeknē ap 600 zinātnieku no visiem pasaules reģioniem un ir ideju ierosme gan akadēmiskajai gan pilsētas uzņēmējdarbības un rūpniecības videi
  •Studenti uztur pilsētā studentisku jaunības garu un ir aktīvi kultūras, politiskās un ekonomiskās  dzīves veidotāji un dalībnieki – koris Sonitum, deju kopa Dziga, studentu teātris ĶerRa, sporta klubi, modes skates un mākslas izstādes, konkurss Erudīts, Studējošo pašpārvalde un Pārdošanas laboratorija darbojas pilsētas, Latvijas un starptautiskā mērogā.

  22. RĒZEKNEI PĒDĒJOS GADOS IR RAKSTURĪGS MĒRĶTIECĪGUMS  – tas liek saprast, ka iepriekš Rēzeknei mērķu nav bijis. Labāk:
  RĒZEKNES MĒRĶIS – ATTĪSTĪBA

  #4 “ATDZIMŠANA” –
  RĒZEKNE VIENMĒR
  ATROD CEĻU KĀ
  ATJAUNOTIES – tas ir kā burtisks tulkojums no angļu valodas …the way how to…Jāuzlabo latviešu valodas stils

  32. PILSĒTA AR “IEKŠĀM” UN
  PLAŠU SIRDI:
  SIRSNĪBA UN ĢIMENISKUMS,
  JAUNĪBA UN PIEDZĪVOJUMU
  GARS,
  LEPNĪBA UN CĪŅASSPARS – ar …iekšām.. labāk aizstāt ar ..gribasspēku…

  37. LATVIEŠIEM KOPUMĀ
  PIETRŪKST DROSMES, TAS IR
  TAS, KO NO MUMS VAR
  MĀCĪTIES, JO MĒS ESAM
  DROSMĪGA PILSĒTA – vēlreiz  tieši norāda uz separātismu no pārējās Latvijas. LABĀK: Rēzeknieši rūpējas par pilsētas, Latgales un visas Latvijas interesēm un prot savienot lokālās ar globālām vajadzībām.

  39. PILSĒTA, KURAI UN KURĀ IR
  DROSME IET SAVU CEĻU! – skan kā uzsaukums. Atkal separātisms? LABĀK: Pilsēta, kurā dzīvot un strādāt vienoti!

  • rezekne.lv 3 gadiem atpakaļ

   Paldies par Jūsu ieteikumiem! Tieši ar šādu mērķi aptauja tika veidota, lai katrs varētu iesaistīties Rēzeknes zīmola izstrādes procesā.
   Šī prezentācija ir darba versija, kurai sagaidām komentārus no iedzīvotājiem, lai viss būtu korekti. Turklāt pēc zīmola platformas saturiskās apstiprināšanas darbam pieslēgsies profesionāli tekstu autori, lai precizētu gan vārdu izvēli, gan stilistiku. Noteikti ņemsim vērā vairākas būtiskas lietas. Pirmkārt, mazināsim Jūsu minēto seperātisma noskaņu, lai izvairītos no pārpratumiem. Tāpat papildināsim ar sniegto vērtīgo informāciju, piemēram, par RTA. Vērtīgs komentārs ir arī par papildinošo bilžu izvēli, kas tiks pārskatīta, lai iedotu raksturojošāku sajūtu par Rēzekni.
   Taču vienlaicīgi ir būtiski nodrošināt arī formulējumus un nostāju ar raksturu un atšķirīgumu. Tas nepieciešams, lai Rēzekni izceltu starp pārējām Latgales pilsētām un Latgali kopumā, kā arī nodotu Rēzeknes unikalitāti Latvijas un Austrumeiropas kontekstā. Zīmola un identitātes uzdevums nav pretnostatīt Rēzekni valstij, bet tieši pretēji, uzsverot atšķirīgo un unikālo, pasniegt to kā neatņemamu sastāvdaļu Latvijas pilsētu saimē.

 2. rēzekniete 3 gadiem atpakaļ

  100% piekrītu GS komentāram.
  Teksti atstāj iespaidu, ka tie ir izvilkumi no 7. klases skolēnu sacerējumiem – piem., …visu var aizsniegt ar kājām..,, … tie ir dabiski cilvēki… utt. Gandrīz katrā tēzē ir stila kļūdas un neizprotami apgalvojumi, piem., “… Latgaliskais to atšķir no citām pilsētām. …Taču lielākā daļa latgaliskā dzīvo ārpus pilsētas un mazākās pilsētās – latgaliešu valodā, podniecībā, latgaliskā mentalitātē”. Vai arī – “Šeit bērns var gan dzīvot dzīvi ārpus datora un virtuālās vides, gan apgūt pašu jaunāko tehnoloģijās. Jauniešu politikā pilsēta arī iet pa priekšu citiem”. Vai arī – “Rēzeknē lietas dara bieži no sirds, nevis naudas dēļ. Cilvēki mēdz vienkārši izdarīt un negaida, ko dos pretī”.
  Kopumā maz sasaistes ar Latviju.
  Aicinājums iet savu ceļu. Jautājums – uz kurieni?
  Negribētu, ka primitīvi izteikumi, tādi kā PILSĒTA AR “IEKŠĀM” UN PLAŠU SIRDI…., kļūtu par Rēzeknes saukli.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?