Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” no 02.05.2019. līdz 31.10.2019 bija iesaistījusies ESF projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām. Pilotprojekta mērķis bija paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Pilotprojektā piedalījās 30 sociālie darbinieki, kas ikdienā strādā pašvaldību sociālajos dienestos. Starp tiem bija arī divi Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem.

Pilotprojektā izstrādātais metodiskais materiāls tika aprobēts sociālā darba praksē, strādājot ar attiecīgām klientu mērķa grupām. Metodiskajā materiālā tika aktualizēta vardarbības kā sociālas problēmas tēma, pētot vardarbību skaidrojošas teorijas, sociālā darba praksi, starpinstitucionālu un starpdisciplināru sadarbību.

Metodikas apguve pilotprojektā (6 mēneši) bija sadalīta piecos posmos, kuru laikā lektori no nodibinājuma “Centrs Dardedze”, SIA “Mācību centrs MKB”, biedrības “Centrs Marta” un biedrības “Skalbes” iepazīstināja dalībniekus ar labās prakses piemēriem gan pasaulē, gan Latvijā. Lektoru vidū bija dažādi speciālisti – psihologs, psihoterapeits, jurists u.c., kas ļāva vardarbības tēmu skatīt no dažādiem skatupunktiem, ļaujot tuvāk iepazīt katras augstākminētās institūcijas darbību un dodot iespēju sociālajiem darbiniekiem gūt jaunu pieredzi un uzzināt resursus un iespējas, ko šīs institūcijas piedāvā. Klātienes apmācību laikā sociālie darbinieki guva būtisku atbalstu un ieskatu jaunākajās metodēs, kā pārrunāt ar pusaudžiem un viņu vecākiem tik delikātas tēmas kā, piemēram, seksuālas vardarbības pazīmes, tādā veidā veicot preventīvo darbu.

Pēc pilotprojekta darbs neapstājas, sociālie darbinieki strādājot ar vardarbības problēmu ģimenē, izmanto pilotprojekta sagatavotos materiālus, anketu, veidlapu, vardarbības ģimenē interviju rokasgrāmatu, kas palīdz strukturēt sarunu ar klientu, ļaujot cietušajam ieraudzīt augstu risku dzīvības apdraudējumam, izprast, kas ir vardarbība un apzināties, ka vardarbība nav pieļaujama. Saņemtā informācija un materiāli ir pieejami arī citiem speciālistiem, kas strādā Rēzeknes pašvaldībā.

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” darbu ar pilngadīgām vardarbību veikušām un no vardarbības cietušām personām uzsāka 2015.gadā. 2019.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbīgas uzvedības mazināšanai ir saņēmušas 24 pilngadīgas personas, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgai no vardarbības cietušai personai ir saņēmušas 10 sievietes. Šobrīd sievietes aizvien biežāk aizpilda pieteikumu pagaidu aizsardzībai pret vardarbību, bieži vien lūdzot jurista vai sociālā darbinieka palīdzību dokumenta sagatavošanai, jo sāk apzināties to, ka nav jācieš no vardarbības. Cietušās personas tiek informētas par to, ka, izsaucot Valsts policiju uz ģimenes skandālu vai glābjoties no varmākas, var pieprasīt, lai Valsts policijas darbinieki uz vietas pieņem lēmumu par varmākas nošķiršanu.

Atpazīt vardarbību var, ieklausoties un sadzirdot vārdos neizteiktu palīgā saucienu, jo cilvēks, kas ilgstoši ir cietis no vardarbības, dažkārt pats vairs neko nevar izdarīt. Tādēļ ir svarīgi, lai līdzcilvēki – radinieki, draugi, kaimiņi u.c., pievērstu uzmanību, ja liekas, ka ģimenē kaut kas nav kārtībā nepalieciet vienaldzīgi, uzmundriniet, sniedzot emocionālu stiprinājumu meklēt palīdzību pie speciālistiem.

Rēzeknē šādos gadījumos palīdzību var meklēt Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļā pie sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, kā arī tiek organizētas grupu nodarbības vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Liliāna Kaša

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?