Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests” norit darbs pie sociālā budžeta izstrādes, kā arī saistošo noteikumu un grozījumu izstrādes.

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes sasitošajos noteikumos saistīti ar dažādiem faktoriem – trūcīgo personu skaita samazināšanos, palielinājušos ienākumu līmeni senioriem, kā arī sniegto sociālo pakalpojumu klāsta pilnveidošanu gan personām darbspējas vecumā, gan pensionāriem, gan personām ar invaliditāti.

Izmaiņas maksā par sociālajiem pakalpojumiem skars pansionāta iemītniekus. Par šo pakalpojumu turpmāk būs jāmaksā par 10 eiro vairāk. Par spīti tam, ka izdevumi palielinās saistībā ar degvielas, pārtikas un medicīnas pakalpojumu sadārdzināšanos, pārējiem maksas pakalpojumiem tiks saglabātas iepriekšējās cenas. No 2020. gada 1. janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni plānots paaugstināt no 53 eiro uz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. Saistībā ar gaidāmo indeksāciju budžeta ietvaros tiks skatītas pabalstu summas. Jānorāda, ka pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) nav vienīgais veids, kādā pašvaldība var sniegt atbalstu trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Tas var būt arī veselības pabalsts, dzīvokļa pabalsts, dažādas atlaides u. c.

Ikvienam Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotājam (deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknē), kuram trūkst prasmju, spēju vai nepietiek naudas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, ir tiesības vērsties pārvaldē “Sociālais dienests” ar lūgumu palīdzēt.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” darba laiks: darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30), adrese: Zemnieku ielā 16A.

Informāciju sagatavoja Arita Starovoitova, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?