Projekta mērķis ir veicināt un panākt kvalitatīvu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi Rēzeknes pilsētas pašvaldībā. Projektā iesaistītā mērķa grupa ir Rēzeknes pilsētas pašvaldība.

Projektā plānotas šādas aktivitātes:

  • Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana;
  • mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases, darbu turpina Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu vērtēšanas komisija, kas tika izveidota projekta “Tehniskās palīdzības nodrošināšana Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlases veikšanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” (projekta Nr. 11.1.1.0/15/TP/020) ietvaros, lai nodrošinātu projektu iesniegumu atlašu nodrošināšanu 2016. – 2018. gadā.

Projekta ietvaros plānots veikt 4 projektu iesniegumu sākotnējā atlases. Šobrīd komisija ir saņēmusi, izvērtējusi un apstiprinājusi 3 projektu iesniegumus, par kuriem ir noslēgtas vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu īstenošanu:

Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 19 200, no kurām 85% ir Eiropas Sociālā fonda atbalsts.

Projekta realizācijas laiks ir 2019. gada janvāris – 2021. gada decembris.

Projekta Nr. 10.1.3.0/18/TP/003

Projekts tiek īstenots 10.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-kohēziju” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?