No janvāra visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem