No šā gada 1. janvāra būtiski mainījusies sociālās rehabilitācijas piešķiršanas un saņemšanas kārtība.

Nepieciešamību saņemt sociālo rehabilitāciju personai ar funkcionēšanas traucējumiem vērtēs ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu medicīnisko rehabilitāciju – stacionārās ārstniecības iestādes: Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Rīgas 2. slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca un ārstniecības iestādes, kas sniedz medicīnisko rehabilitāciju dienas stacionārā (www.rindapiearsta.lv/lv/mekle_isako, sadaļa ”Dienas stacionārs”)

Medicīniskās rehabilitācijas iestāde izvērtēs personas funkcionālo traucējumu un vajadzību pēc sociālās rehabilitācijas, ņemot vērā izraisītos funkcionēšanas traucējumus atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas nespējas un veselības kvalifikācijai (SFK) aktivitāšu un dalības līmenī.

Persona ar funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju varēs saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas medicīniskās rehabilitācijas iestādē, ar nosacījumu, ka medicīniskās rehabilitācijas iestāde izrakstā būs rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju.

Persona ar funkcionēšanas traucējumiem varēs pieteikties (iesniegt dokumentus) sociālajai rehabilitācijai ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas, iesniedzot dokumentus sociālajā dienestā. Lai pieteiktos sociālajai rehabilitācijai, personai sociālajā dienestā jāiesniedz:

  • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu,
  • personas aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa (MK noteikumu Nr.578 2.pielikums),
  • ārstniecības iestādes izraksts par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ierakstīta rekomendācija saņemt sociālo rehabilitāciju un tās saņemšanas mērķis.

Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas veic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa.

Personām ar funkcionēšanas traucējumiem, kurām pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas tiek rekomendēta sociālā rehabilitācija, tiks piešķirts 14 dienu sociālās rehabilitācijas kurss.

Plašāku informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā varat iegūt www.likumi.lv (MK noteikumi Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”)

Noderīga informācija

No 2020. gada 1. janvāra, ierodoties saņemt sociālo rehabilitāciju, personai aģentūrā jāiesniedz ģimenes ārsta izraksts, kas izsniegts ne agrāk kā vienu mēnesi pirms sociālās rehabilitācijas uzsākšanas un kurā norādīta šāda informācija:

  • par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš uzmanība tās saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai,
  • par absolūto kontrindikāciju neesību sociālās rehabilitācijas saņemšanai,
  • par relatīvām kontrindikācijām, pie kurām ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas institūcijas ārsta papildus izvērtējums pakalpojuma saņemšanai,
  • ja funkcionēšanas traucējumus izraisījušas ceļu satiksmes negadījumā gūtās traumas.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere (tālrunis: 26639222)

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?