No 2020. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”, kurā noteiktas jaunas prasības pašvaldību kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvaldībā, līdz ar to pārmaiņas notiks arī Rēzeknes pašvaldībā.

Viens no grozījumu mērķiem ir nodalīt politisko lēmumu pieņemšanu no kapitālsabiedrības operacionālās darbības, līdz ar to, sākot ar 2020. gada 1. janvāri, par kapitāla daļu turētāja pārstāvi visās pašvaldības dibinātajās kapitālsabiedrībās kļuva pašvaldības izpilddirektors. Likums paredz, ka izpilddirektors ar rīkojumu var uzticēt kapitāla daļu pārvaldīšanu citai sev pakļautai struktūrvienībai, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja  lēmuma pieņemšanas tiesības nodot attiecīgas struktūrvienības vadītājam.

Ar  2020.gada 2.janvāri  Rēzeknes pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu un   kapitāldaļu turētāja pārstāvja lēmuma pieņemšanas tiesības  realizēs  gan Domes izpilddirektors, gan pārvalžu vadītāji:

  • AS “Rēzeknes siltumtīkli”, SIA “Rēzeknes namsaimnieks”, SIA “Rēzeknes ūdens” un SIA “ALAAS” – izpilddirektors Raimonds Olehno;
  • SIA “Rēzeknes slimnīca” – Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs;
  • SIA “Rēzeknes satiksme” – Pilsētas saimniecības pārvaldes vadītājs Voldemārs Platacis;
  • SIA “Olimpiskais centrs “Rēzekne”” – Sporta pārvaldes vadītājs Aleksejs Grehovs;
  • SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” – Rēzeknes kultūras un tūrisma centra direktora p.i. Kristīne Kokoreviča;
  • SIA “Rehabilitācijas centrs “Rāzna”” – Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.

Grozījumu mērķis ir tuvināt pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības praksi OECD vadlīnijām par valsts kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību. No 2020. gada 1. marta Pārresoru koordinācijas centrs pārraudzīs, kā pašvaldības un lielās pašvaldību kapitālsabiedrības nodrošina informācijas atklāšanu par kapitālsabiedrībām.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?