Ikvienai ģimenei, kam ir bērni ar invaliditāti un saskaņā ar VDEĀVK atzinumu ir nepieciešama īpaša kopšana, un kuru vecāki mācās vai strādā, ir pieejams aprūpes pakalpojums, kura laikā tiek nodrošināta bērna aprūpe un uzraudzība, spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) vecāki aprūpes pakalpojumu var saņemt līdz 50 stundām nedēļā. No tām ne vairāk kā 10 stundas ir paredzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet pārējās 40 stundas ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāks strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos vai apmeklē dienas aprūpes centru. Savukārt bērniem vecumā no 5 līdz 17 gadiem (ieskaitot) šis pats pakalpojums pieejams līdz 10 stundām nedēļā, kad likumiskais pārstāvis (vecāks) pats var izvēlēties, kā un kādam mērķim šīs stundas izmantot.

Aprūpes pakalpojumu nodrošina šādos gadījumos:

 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst kādu izglītības programmu izglītības iestādē;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos pasākumos;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene izmanto dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apmeklē vienreizēju pasākumu vai ja bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir nepieciešamas noteikts stundu skaits nedēļā saturīga brīvā laika pavadīšanai (kopumā ne vairāk kā 10 stundu nedēļā).

Aprūpes pakalpojumu drīkst sniegt personas, kurām ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Minēto pakalpojumu drīkst sniegt vienlaikus ne vairāk kā četriem bērniem.

Aprūpes pakalpojumu nedrīkst sniegt personas, kas ir bērna 1. pakāpes radinieki vai vienas mājsaimniecības locekļi.

Pieteikties aprūpes pakalpojuma saņemšanai var Rēzeknes pilsētas domes pārvaldē “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļā, Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, 107.kabinetā, iesniedzot iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt minēto pakalpojumu. (Inese Nipere, tālrunis uzziņām 26639222).

Iesniedzot iesniegumu par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu, ir pievienojami šādi dokumenti vai papildu informācija:

 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
 • komisijas atzinuma kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir darba ņēmējs – darba devēja apliecinājums, norādot darba stundas nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic darba pienākumus;
 • ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis ir pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants – informācija par stundām nedēļā, kad bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes loceklis veic saimniecisko darbību;
 • izglītības iestādes apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē. Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene apgūst izglītības programmu neklātienē, pakalpojumu piešķir tikai studiju dienās mācību gada laikā un sesijas laikā;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene piedalās NVA organizētajos pasākumos, norādot pasākumā pavadāmās stundas nedēļā;
 • dienas aprūpes centra, dienas centra vai cita sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja apliecinājums, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene izmanto attiecīgus pakalpojumus, norādot tajos pavadāmās stundas nedēļā;
 • informācija vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo stundu skaitu nedēļā (ne vairāk kā 10 stundu nedēļā).

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”, projekta identifikācijas Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?