Rēzeknes valstspilsētas dome

Ceturtdien, 23. janvārī, ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes pilsētas 2020. gada budžetu. Prioritārie virzieni līdzīgi kā iepriekšējos gados ir saglabāt un attīstīt izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegtos pakalpojumus, saglabāt sociālo drošību un atbalstu maznodrošinātajai sabiedrības daļai, kā arī izstrādāt un īstenot infrastruktūras attīstības projektus, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu.

Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2020.gadā tiek prognozēts 40,5 miljonu eiro apmērā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2020.gadā plānots 57,4 miljoni eiro. Budžeta ieņēmumu samazinājums skaidrojams ar ārējā finansējuma samazinājumu, ko lielākoties pašvaldība saņem no ES struktūrfondiem.

Konsolidētais Rēzeknes domes budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī speciālā budžeta, kas veidojas no autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 40,5 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti plānoti 22,4 miljonu eiro apmērā, kas ir 55% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots – iedzīvotāju ienākuma nodoklis – šogad tiek prognozēts 13,7 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2.3 miljoniem eiro mazāk nekā 2019. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 34 % no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

2020. gadam dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Rēzeknes pilsētai noteikta 8,3 miljonu eiro apmērā.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2020.gadā prognozēti 858 tūkstošu eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 56,8 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020.gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai, pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots 22,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 40 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam – 9,1 miljoni eiro, kas ir 16 % no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 12,4 miljoni eiro jeb 22 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2020.gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 5,6 miljoni eiro, tas ir 10 % no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Lielākie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti 2020. gadā:

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2020. gadā:

Rēzeknes domes saistības veidojas sakarā ar Rēzeknes domes lēmumiem par finansējumu nodrošināšanu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī plānotajiem investīciju projektiem. Rēzeknes domes saistību apmērs 2020. gadā tiek prognozēts 7,7% no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Kopumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2020. gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes pilsētas attīstības programmai 2014.-2020. gadam.

2020. gada budžets veicinās iepriekšējos gados uzsākto pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, kā arī pašvaldības aktivitātes Rēzeknes pilsētas tālāka ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

PREZENTĀCIJA

2 Comments
 1. Lolita 3 gadiem atpakaļ

  Vai J.Raiņa parks arī skaitās kultūrvide?Kauns ka latviešu dzejnieka vārdā nosauktais parks ir degradēta vide.Pilsētas viesi brīnās par nolaisto un nesakopto objektu paša Rēzeknes centrā.

  • rezekne.lv 3 gadiem atpakaļ

   Atbild Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks – vecākais projektu vadītājs Imants Mekša:
   2019.gadā starp Rēzeknes pilsētas domi un AS “Latvijas valsts meži” ir parakstīts sadarbības memorads. Sadarbības mērķis ir veidot un attīstīt Rēzeknes pilsētā rekreācijas un izziņas projektu, kas veicinātu ilgtermiņa ietekmi uz ģimeņu un bērnu dzīves kvalitāti. Ir paredzēts realizēt dažādas aktivitātes, kas veicinātu bērnu attīstību, uzturēšanos āra vidē un svaigā gaisā.
   Šajā sakarā Rēzeknes pilsētas dome tuvākajā laikā izsludinās iepirkumu Rēzeknes kultūras un atpūtas parka labiekārtošanas darbiem. Jāsaka, ka viss parks ir liels un ļoti apjomīgs pārbūvei, tāpēc darbi tiks veikti pa daļām. Parka atjaunošanas projektā ir paredzēts uzlabot katru atsevišķu parka zonu, veidojot konceptuāli vienotu parka sistēmu, un, pateicoties LVM ziedojumam pašvaldībai, šogad tiks veikti pārbūves būvdarbi Raiņa un Kr.Valdemāra ielas krustojumā zonējumā. Paredzēts demontēt neizmantoto estrādi un tās dolomītakmeņu mūra sienu, ka arī asfalta un betona plākšņu segumu Dārzu un Kr.Valdemāra ielu stūrī, to vietā izveidojot aktivitāšu trasi “Pump track” un āra sporta un trenažieru laukumu ar gumijotu segumu. Ir paredzēts atjaunot arī parka labiekārtojuma elementus. Tiks nomainīti vecie soli un atkritumu tvertnes uz jauniem. Pie aktīvās atpūtas un trenažieru laukumiem tiks ierīkota velonovietne. Papildus paredzēti stendi ar specializētu laukumu lietošanas noteikumiem. Tāpat, esošā bērnu rotaļu laukuma vietā ir paredzēts uzstādīt jaunus mūsdienīgus, kvalitatīvus, daudzfunkcionālus rotaļu elementus.
   Paredzēts pārbūvēt aktīvās atpūtas skeitparka laukumu, uzstādot pilnībā jaunu skeitparka segumu.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?