Projektā “Atbalsts komercdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru” (projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/005) šā gada 13. janvārī uzsākti darbi pie Kovšu ezera parka izveides Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas.

Būvdarbu līguma īstenošanas laikā tiks veikti publiskās teritorijas labiekārtošanas darbi, ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un to funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu būvniecība un teritorijas labiekārtošanas darbi, kā rezultātā tiks izveidots Kovšu ezera parks ar sešām labiekārtotām zonām (Pludmales, Promenādes, Kovšupes, Dabas takas, Laivu mājas un Kempinga zonas).

Būvdarbu līguma termiņš ir 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (neieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus).

Lūdzam iedzīvotājus būvdarbu laikā saprotoši izturēties pret sagādātajām neērtībām attiecībā uz ierobežotu piekļuvi Kovšu ezeram un tā piegulošajai teritorijai!

Projekts tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Madara Jermacāne, Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja

4 Comments
 1. Lolita 3 gadiem atpakaļ

  Raiņa parka rekonstrukcija – kad pūcei aste ziedēs?
  22.02.2017
  Kāds no Latvijas deputātiem reiz teica – nu kā var nesolīt vēlēšanu laikā?

  2013.gada priekšvēlēšanu pašvaldību vēlēšanu lozungi un aģitācijas materiāli, kuros pausti deputātu solījumi, bija krāšņi. Krāšņi bija arī solījumi. Tie skāra absolūti visas tēmas, kuras ir svarīgas gan pilsētas izaugsmei, gan ikkatra rēzeknieša labsajūtas uzlabošanai. Tika paredzēta gan konstruktīva dialogu veidošana ar iedzīvotājiem, gan kvalificētu speciālistu piesaiste, gan pagalmu labiekārtošanu un kultūras dzīves bagātināšana ar dažādiem pasākumiem un tradīcijām.

  Ne velti daudzi savas vēlmes skaļi nepauž, jo reiz izpaustas, tās nerealizēsies.

  Tāpat notika ar Kultūras un atpūtas parku Raiņa ielā 29, Rēzeknē jeb Raiņa parku, kura atjaunošanu solīja partijas „Saskaņa” deputāti.

  Neskatoties uz to, ka pat tālajā 2010.gadā patiesi tika domāts un kādā no pārrobežu projektiem iesniegt projekts, kas paredzēja Rēzeknes pilsētas Kultūras un atpūtas parka renovāciju ar videi draudzīgas bērnu aktīvās atpūtas zonas un estrādes rekonstrukciju, Raiņa ielā 29A, Rēzeknē, 2013.gadā tika solīts parku atjaunot, 2017.gadā no atjaunotās estrādes ne ziņas, ne miņas.

  Toties no 2012.gada līdz 2014.gadam projekta GREEN MAN ietvaros tika rekonstruēts videi draudzīgs Bērnu atpūtas laukums Rēzeknes pilsētas Raiņa parkā (0,6 ha).

  Kā arī projekta laikā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona industriālās teritorijas parka rekonstrukcijai.

  Tolaik būvdarbu vērtība tika aplēsta ~ 1 500 000 LVL.

  Tika sameklēti arhitekti, kuri ieskicēja projekta rezultātus, bet projekts neguva programmas komisijas labvēlību un tika noraidīts.

  Rēzeknes pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs min, ka pašvaldība ir gatava tērēt budžeta līdzekļus vien tajā gadījumā, kad radīsies akūta vajadzība, tieši tāpēc pašvaldība aktīvi iesaistās visās esošajās pārrobežu programmās.

  Rēzekniešus iespējams nākotnē sagaidīs atjaunota parka centrālās daļas atjaunošana, kā arī skeitparka rekonstrukcija un pamptreka ierīkošana kādreizējās autostāvvietas vietā.

  Šī projekta rezultāti varētu tapt zināmi vien aprīlī.

  Arī pats A.Stecs atzīst, ka būtu finansiāli izdevīgi īstenot projektus līdz 2020.gadam, kamēr darbojas ES programmas.

  Savukārt Kultūras un atpūtas parka zieds – estrāde – kaut kad arī varētu tikt rekonstruēta, par to, kādi būs finanšu avoti, atliek vien minēt.

  Protams, arī pašu iedzīvotāju viedoklis šajā gadījumā nav mazsvarīgs, devāmies tos noskaidrot.

  Iedzīvotājs Oļegs teica, ka noteikti ir jāveic uzlabošanas darbi. Nopietni esot jāpiedomā arī pie tā, ka ieeja parkā ir tikai pa mazajiem vārtiem, lielie vienmēr esot aizslēgti. Kā arī asfalta segumu jānomaina.

  Arī Viktorija piekrīt, ka ir jāveic rekonstrukcijas darbi. Jāpiedomā pie asfalta seguma, jo šeit daudz bērnu skraidot un bieži vien, viņiem paklūpot un krītot, tiek nodrāzti gan ceļgali un elkoņi, gan arī drēbes tiek saplēstas.

  Jeļena atzīmē, ka ir jāveic ne tikai celiņu, ietvju atjaunošana, ar velosipēdiem vispār ir ļoti grūti braukt, bet jāpiedomā pie estrādes rekonstrukcijas.

  Savukārt kāda cita iedzīvotāja, Jeļena, min, ka varētu ierīkot parka teritorijā arī kafejnīcu, kā bija agrāk. Estrādi un celiņus arī ir jāatjauno.

  Rihards nebija aizdomājies par parka stāvokli, taču, apskatot parka apkārtni, secina, ka tiešām ir jāveic rekonstrukcijas darbi. Būtu jāatjauno trotuārs un estrāde.

  Tatjana bez šaubām un ilgas domāšanas atbild, ka ir jāatjauno. Celiņi ir drausmīgā stāvoklī. Savukārt estrādi jau sen solīja atjaunot. Šeit notiek daudz pasākumu, arī šajās brīvdienās notiks Masļenicas svinēšana, tā ka noteikti ir jāuzlabo parka stāvoklis.

  Ludmilas viedoklis sakrīt ar vairākuma domām, ir jāatjauno, primāri jāpievērš uzmanība skatuvei, kura savu laiku jau nokalpojusi. Neskatoties uz slikto parka stāvokli, viņa bieži vien apmeklē parkā notiekošos pasākumus.

  Georgijs arī atminas, ka jau tika solīts atjaunot gan celiņus, gan estrādi, un tas tiešām ir nepieciešams.

  Marita min, ka vajadzētu ne tikai atjaunot celiņus un kopējo parka stāvokli, bet parūpēties par to, lai būtu vairāk bērniem domātu izklaides iespēju un lai būtu vairāk ziedu, zaļumu.

  Arī Olga atzīst, ka vajadzētu paplašināt bērniem domātu izklaides iespēju klāstu, arī soliņus, trotuārus un estrādi.

  Apkopojot paustos viedokļus, var secināt, parks ir jāatjauno. Daudzi to arī gaida jau vairākus gadus, tiesa, ne visi tic, ka tas tā būs reiz. Iedzīvotāji vairākas reizes min, ka drausmīgā stāvoklī ir trotuāri.

  Citviet pilsētā arī netrūkst šādu vietu, kur trotuāri ir baisi un lietus laikā ir prasmīgi jālavierē, lai kājas būtu sausas.

  Raiņa parks ir vieta, kur notiek daudz un dažādi pasākumi, arī ikdienā tur pastaigājas gan māmiņas ar bērniem, gan pusaudži, gan vecāka gada gājuma ļaudis.

  Vismaz pagaidām ir jāsāk domāt, ka šis solījums – atjaunot parka estrādi – ir iz sērijas, kad pūcei aste ziedēs!

  Rezekneszinas.lv

  • Author
   rezekne.lv 3 gadiem atpakaļ

   Atbild Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja vietnieks – vecākais projektu vadītājs Imants Mekša:
   2019.gadā starp Rēzeknes pilsētas domi un AS “Latvijas valsts meži” ir parakstīts sadarbības memorads. Sadarbības mērķis ir veidot un attīstīt Rēzeknes pilsētā rekreācijas un izziņas projektu, kas veicinātu ilgtermiņa ietekmi uz ģimeņu un bērnu dzīves kvalitāti. Ir paredzēts realizēt dažādas aktivitātes, kas veicinātu bērnu attīstību, uzturēšanos āra vidē un svaigā gaisā.
   Šajā sakarā Rēzeknes pilsētas dome tuvākajā laikā izsludinās iepirkumu Rēzeknes kultūras un atpūtas parka labiekārtošanas darbiem. Jāsaka, ka viss parks ir liels un ļoti apjomīgs pārbūvei, tāpēc darbi tiks veikti pa daļām. Parka atjaunošanas projektā ir paredzēts uzlabot katru atsevišķu parka zonu, veidojot konceptuāli vienotu parka sistēmu, un, pateicoties LVM ziedojumam pašvaldībai, šogad tiks veikti pārbūves būvdarbi Raiņa un Kr.Valdemāra ielas krustojumā zonējumā. Paredzēts demontēt neizmantoto estrādi un tās dolomītakmeņu mūra sienu, ka arī asfalta un betona plākšņu segumu Dārzu un Kr.Valdemāra ielu stūrī, to vietā izveidojot aktivitāšu trasi “Pump track” un āra sporta un trenažieru laukumu ar gumijotu segumu. Ir paredzēts atjaunot arī parka labiekārtojuma elementus. Tiks nomainīti vecie soli un atkritumu tvertnes uz jauniem. Pie aktīvās atpūtas un trenažieru laukumiem tiks ierīkota velonovietne. Papildus paredzēti stendi ar specializētu laukumu lietošanas noteikumiem. Tāpat, esošā bērnu rotaļu laukuma vietā ir paredzēts uzstādīt jaunus mūsdienīgus, kvalitatīvus, daudzfunkcionālus rotaļu elementus.
   Paredzēts pārbūvēt aktīvās atpūtas skeitparka laukumu, uzstādot pilnībā jaunu skeitparka segumu.

 2. Girts 3 gadiem atpakaļ

  Būtu jauzzvana “Zaļajiem” par laiciņu atpakaļ izgāztajiem būvgružiem Kovšu ezerā un kaut kā arī tās būves pēc plāniem ļoti tuvu ezeram..

  • Author
   rezekne.lv 3 gadiem atpakaļ

   Atbild Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs:

   Kovšu ezera teritorija ir nodota būvniecības darbu veikšanai. Visi atkritumi, kas tiks atrasti teritorijā, tiks nodoti atkritumu apsaimniekotajam.

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?