Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Pašās janvāra beigās (30.01.2020.) Pleskavā notika projekta “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās” (LV-RU-021) vadības darba grupas otrā tikšanās.

Tikšanās laikā dalībnieki apkopoja projekta pirmā perioda rezultātus, kā arī apsprieda plānus otrajam periodam – kopīgus pasākumus, iespējamos riskus un budžetu. Apspriešanas laikā radās interesantas idejas, kuras tiks īstenotas nākamajos pasākumos. Saskaņā ar projekta noteikumiem, pilsētsaimniecības uzturēšanas un attīstības speciālistiem, arhitektiem un teritorijas plānotājiem jāorganizē divi starptautiski semināri. Pirmais jau notika 2019. gada novembrī Pleskavā, bet otro plānots rīkot šā gada aprīlī. Darba grupas locekļi apsprieda nākamā semināra iespējamās tēmas, piemēram, Pleskavas puse lūdza semināra programmā iekļaut arī praktiskus padomus par aktuālajām tendencēm puķudobju izveidē parkos un skvēros.

Nākamo projekta darba grupas sēdi plānots organizēt Rēzeknē šā gada maijā un viens no galvenajiem jautājumiem, ko plānots apspriest šajā tikšanās reizē ir tūrisma maršrutu izstrādei veltītie pasākumi Pleskavā un Rēzeknē.

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja  Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris),  www.rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?