Ar 01.01.2020. izveidota pašvaldības iestāde ar juridisko patstāvību “Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde”. Sakarā ar minēto turpmāk nekustamā īpašuma nodoklis maksājams Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes, Reģ. Nr. 40900028065, vienā no norēķinu kontiem:

  • LV05UNLA0055001569469 (AS SEB BANKA),
  • LV35HABA0551047763448 (AS SWEDBANK),
  • LV66PARX0023071630001 (AS CITADELE BANKA).

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams bankā, internetbankā, VAS “Latvijas Pasts” nodaļās, veikalu tīkla “Maxima” kasēs visā Latvijā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs vai viņa pilnvarota persona (ja par tādu paziņots pašvaldībai) līdz 15. februārim nav saņēmusi nodokļa maksāšanas paziņojumu par Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu īpašumu, tās pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldi.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja – juriste Ilona Žavoronkova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?