Rēzeknes pilsētas pašvaldība uzskata, ka energoefektivitāte ir viens no pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams efektīvi un saprātīgi izmantot energoresursus, ieekonomējot finansējumu.

Kvalitātes vadības sertifikācijas uzņēmums “Bureau Veritas Latvia” 28. janvārī veica uzraudzības auditu Rēzeknes pašvaldībā. Pārvaldības sistēmas audita mērķis bija noteikt:

  • organizācijas pārvaldības sistēmas atbilstību audita kritērijiem;
  • pārvaldības spēju nodrošināt, ka organizācija izpilda līgumsaistības, normatīvās un uzraudzības institūciju prasības;
  • pārvaldības sistēmas efektivitāti, kas sekmē organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Rēzeknes pilsētas dome šogad saņēma energopārvaldības sistēmas sertifikātu LVS EN ISO 50001:2018.

Energopārvaldības sistēmas dokumentācija iekļauj dažādus rīkus, vadlīnijas un procedūras, kas ļauj pilsētas pašvaldībai optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus. Energopārvaldības sistēmas datu analīzei tika piesaistīti tehnisko ekspertu SIA “TUV Nord Baltik” ar plašu pieredzi energoefektivitātes jautājumos. Balstoties uz 2016/2017. gada vidējā enerģijas patēriņa un 2018. gada patēriņa kopumā (elektroenerģija, siltumenerģija) iekļautajā sfērā ir panākts 8% ietaupījums.

Sertifikāts pierāda, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir orientēta uz energoresursu taupību un energoefektivitātes veicināšanu. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski un ekonomiski efektīvākie risinājumi pašvaldības īpašumā esošo objektu apsaimniekošanā, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?