Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Trešā projekta “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā” (LV-RU-017) darba grupas tikšanās notika Rēzeknē 25. februārī uzreiz pēc tam, kad bija noslēdzies produktīvs darbs semināra “Ūdens resursi un jauno tūrismu produktu izveide. Idejas, perspektīvas un iespējamie riski” pirmajā dienā, kas tika organizēts šajā pašā projektā.

Tikšanās laikā galvenokārt tika apspriesti jautājumi par divu universitāšu – Pleskavas valsts universitātes un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes – kopīgā darba organizēšanu, jo zinātniskais darbs un darbs ar studentiem ir svarīga projekta sastāvdaļa. Tika sastādīts pasākumu plāns 2020. gadam un ieplānota zaļās laboratorijas organizēšana – kopīga studentu prakse Ostrovā, lai pētītu Veļikajas upi. Projekta rezultātā studentiem kopā ar pasniedzējiem jāizstrādā vadlīnijas Rēzeknes un Ostrovas ūdens resursu attīstībai, lai attīstītu tūrismu. Savukārt universitāšu ekspertiem jāizstrādā metodika, kā iegūtās un apkopotās zināšanas iekļaut universitāšu mācību kursā.

Tāpat darba grupas locekļi pieņēma lēmumu šā gada pavasarī rīkot seminārus tūrisma jomas profesionāļiem un uzņēmējiem Ostrovā un Rēzeknē.

Kopējais projekta budžets – 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam – 558 919,59 eiro.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Nataļja Jupatova, t. +37164607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome
  • Ostrovas rajona administrācija
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
  • Pleskavas valsts universitāte

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?