Rehabilitācijas centrs Rāzna

Šā gada 13. februārī tika pieņemti Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Grozījums Rēzeknes pilsētas domes 2014. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai”. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība veic apmaksu par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem, sniedz atbalstu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem higiēnas pakalpojuma un veselības pakalpojuma saņemšanai.

Lai persona, kura ir sasniegusi pensionēšanās vecumu un kurai ir zems ienākumu līmenis, varētu saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu arī turpmāk, uzlabojot veselības stāvokli, pašvaldība medicīniskās rehabilitācijas saņēmēju loku palielina, ņemot vērā to, ka katru gadu valstī tiek indeksētas visas pensijas. Iepriekš medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju ienākumu līmenis nedrīkstēja pārsniegt 240 eiro. Veicot grozījumus, ienākumu līmenis pensijas vecuma personām ir noteikts 280 eiro, paaugstinot ienākumus par 40 eiro, tādējādi paplašinot medicīniskās rehabilitācijas saņēmēju skaitu. Lai varētu nodrošināt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saistošajos noteikumos minētajām personām, 2020. gada budžetā ir paredzēti finanšu līdzekļi 19042,00 eiro apmērā.

Sociālais dienests šogad apmaksā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus vai uzturēšanās pakalpojumus SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” (turpmāk – Pakalpojums) šādām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā:

  • personām ar funkcionāliem traucējumiem, ar pietiekamu pašaprūpes līmeni, pensijas vecumā (personas, kuras sasniegušas pensionēšanās vecumu atbilstoši likumam „Par valsts pensijām”), kuru ienākumi (pensijas apmērs) mēnesī nepārsniedz 280,00 eiro (nepārsniedzot 250,00 eiro par vienas personas 12 dienu medicīniskās rehabilitācijas kursu),
  • Otrā pasaules kara veterāniem un dalībniekiem (nepārsniedzot 250,00 eiro par vienas personas 12 dienu medicīniskās rehabilitācijas kursu);
  • Afganistānas kara veterāniem (nepārsniedzot 250,00 eiro par vienas personas 12 dienu medicīniskās rehabilitācijas kursu),
  • pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras saņem Pensionāru sociālo pakalpojuma centra pakalpojumu dienas laikā (nepārsniedzot 250,00 eiro par vienas personas 12 dienu medicīniskās rehabilitācijas kursu),
  • uzturēšanās izdevumus vecākiem vai citām pavadošām personām, kuras pavada bērnu ar īpašām vajadzībām vecumā no 5 līdz 18 gadiem uz medicīnisko rehabilitāciju, kuras sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir nepieciešama īpaša kopšana, ko apliecina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (nepārsniedzot 183,00 par vienas pilngadīgas personas 12 dienu uzturēšanos),
  • faktiskos uzturēšanās pakalpojuma sniegšanu medicīnas rehabilitācijas iestādē, nepārsniedzot 96,00 eiro par viena bērna no 5 gadu līdz 18 gadu vecumam, 12 dienu uzturēšanos.

Pakalpojums tiek apmaksāts tikai tām personām, kurām ārsta atzinumā pamatdiagnozē norādītie medicīnisko diagnožu kodi atbilst kodiem, kuri uzrādīti Rēzeknes pilsētas domes apstiprinātajā kārtībā par iepriekš minētā pakalpojuma apmaksu (saņemt informāciju par medicīnisko diagnožu kodiem var Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā, Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē).

Pakalpojums tiks apmaksāts vienu reizi gadā. Ja saņemtā Pakalpojuma izmaksas pārsniegs lēmumā noteikto summu, tad personai starpība būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja I.Nipere

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?