Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Rēzeknes pilsētas dome 2019. gada 1. jūlijā uzsāka ziemeļu mikrorajona parka rekonstrukcijas projektu “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās (Zaļās pilsētas plānošana)” (LV-RU-021) Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmā. Atgādinām, ka projekta realizācijas gaitā plānots labiekārtot parka teritoriju, apzaļumot to, izbūvēt apgaismojuma tīklu, izremontēt basketbola laukumu pie 5. vidusskolas un sakārtot koncentrācijas nometnes “Štalag 347” upuru memoriālu.

Darbu gaitā, ap oktobra vidu, būvkompānijas darbinieki uzgāja cilvēku mirstīgās atliekas (kaulu fragmentus). Uz vietas uzreiz ieradās Valsts policijas pārstāvji (lai veiktu ekspertīzi un apstiprinātu faktu, ka atliekas datējamas ar laiku, kad parka teritorija bijusi nāves nometnes daļa) un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Inspekcijas pārstāvji ieteica projektā iesaistītajiem darbiniekiem vērsties biedrībā “Brāļu kapu komiteja”. Pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja Aleksandra Bartaševiča vārdā biedrībai tika nosūtīta vēstule ar situācijas izklāstu un lūgumu plašāk iztirzāt turpmāko darbību plānu, ja būvstrādnieki objektā atradīs cilvēku kaulus un, iespējams, masu kapus.

Vispār par mūsdienu parka teritorijas kādreizējo izmantošanu un tās daļēju apbūvi ir zināms kopš Pirmā pasaules kara laikiem, kad blakus pilsētai atradās karantīnas barakas. Otrā pasaules kara gados šajā vietā izvietojās koncentrācijas nometne (sākotnēji tā bija frontes nometne “FrontStalag 347”, vēlāk “Stalag 347”, un visbeidzot – pārsūtīšanas-šķirošanas nometne “Dulag 110”). Zināms, ka nometnē gūstekņus uzturēja no 1941. gada oktobra līdz 1944. aprīlim. Nometnē nonāvēto skaits dažādos avotos tiek minēts dažāds – no 25–26 tūkst. līdz 40 tūkst. cilvēku.

1961. gadā, izstrādājot topogrāfisko karti, 50–60 cm – 1,5 metra dziļumā tika atrastas tranšejas, kurās tikuši aprakti mirušie. Atrastās atliekas netika pārapbedītas. 1969. gadā, kad tika celtas dzīvojamās mājas, būvstrādnieki atkal uzgāja apbedījumus, un atliekas vēlāk tika pārapbedītas 20 zārkos Miera ielas kapos. Viss minētais liek secināt, ka atlieku lielākā daļa savulaik tā arī palika uz vietas, un, acīm redzot, būvstrādniekus turpmāk darbu gaitā gaida vēl ne mazums bēdīgu atklājumu.

Pēc biedrības “Brāļu kapu komiteja” ieteikuma ar atliekām rīkosies šādi: ar atsevišķiem kaulu fragmentiem – stingrā kontrolē tos saliks baltos maisos un izvedīs uz atsevišķu tam paredzētu vietu; ar veseliem skeletiem – būvdarbus nekavējoties apturēs, atradumu vietu norobežos un izsauks specializētas meklēšanas vienības. Taisnīguma labad jānorāda, ka pagaidām veseli skeleti netika uzieti, atrastie kaulu fragmenti pēc projekta pabeigšanas tiks apglabāti Miera ielas kapos.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc objektā iestājies klusums, projekta vadītājas asistente būvniecības jomā Jekaterina Meirāne paskaidroja, ka būvkompānija pasludināja tehnisko pārtraukumu, darbus varēs atsākt, tiklīdz kritīs gruntsūdeņu līmenis, ne agrāk.

Visbeidzot, lai remdētu cilvēku satraukumu par to, ka būvdarbu gaitā tiks traucēts bojāgājušo miers, teiksim, ka pašvaldībā pret to attiecas ļoti nopietni, ar sapratni, kā rīkoties, un ar cieņu pret šajā teritorijā kādreiz notikušās traģēdijas upuru piemiņu.

A.Lebeda foto

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro

Kontaktinformācija: projekta vadītāja  Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris),  www.rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.
  • Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Informāciju sagatavoja Jekaterina Smolicka, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?