Iecelta Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore un PII “Pasaka” vadītāja+

Iecelta Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore un PII “Pasaka” vadītāja