Iecelta Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore un PII “Pasaka” vadītāja