Rēzeknes pilsētas domes sēdē 26. martā tika pieņemts lēmums par detalplānojuma izstrādi teritorijām Noliktavu ielā 1, 5C, 9, 9B, 9C, 17, Maskavas ielā 25 un 27 un Bērzu ielā 2. Šāds lēmums pieņemts ar mērķi izveidot labvēlīgus nosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai pilsētas rūpnieciskajās zonās un piesaistīt Rēzeknei investorus.

Līdz šim brīdim minētajās teritorijās bija neapbūvēti un nelabiekārtoti zemesgabali. Detalplānojums ļaus iegūt kompleksu informāciju un plānot tālāku teritorijas attīstību, kā arī līdztekus īstenot apvienošanu, sadalīšanu, pārskatīšanu un citas zemesgabalu robežu izmaiņas. Kādas inženiertehniskās komunikācijas jau ir minētajās teritorijās un kādas būs nepieciešamas potenciālajiem investoriem? Kur ir nepieciešams izveidot ielas un kā organizēt transporta satiksmi, lai nodrošinātu drošu un ērtu piegādi un piekļuvi? Uz visiem šiem jautājumiem sniegs atbildes teritoriju detalplānojumi.

Nākamais solis pēc atbilstošā Domes lēmuma pieņemšanas būs iepirkuma sagatavošana un izsludināšana minētā uzdevuma izpildei. Pēc tam gada laikā jābūt apkopotai visai nepieciešamajai informācijai, jāsaņem piekrišanas no visām ieinteresētajām pusēm (piemēram, uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus (ūdens, elektrība, gāze) un kontrolējošajām iestādēm), kā arī jāizstrādā projekta grafisko daļu un jādefinē apbūves noteikumi.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?