Ceturtdien, 12. martā, valdības ārkārtas sēdē saistībā ar “Covid-19” straujo izplatīšanos pasaulē tika pieņemts lēmums izsludināt valstī ārkārtas stāvokli līdz 14. aprīlim, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu. Šeit teksta tiešraides veidā tiek apkopota aktuālākā informācija par pašvaldības pasākumiem saistībā ar “Covid-19”.

Valdība ceturtdien, 7. maijā, lēma par ārkārtējās situācijas pagarināšanu 9. jūnijam, taču vairāki iepriekš pieņemtie ierobežojumi no 12. maija tiks mazināti.

Ārkārtējā situācija pagarināta (papildināts plkst. 9.42, 8.05.2020.)

Rēzeknes pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem paliks spēkā līdz ārkārtas situācijas beigām.

Visi Rēzeknes pašvaldības lēmumi par atbalstu iedzīvotājiem un papildus drošības pasākumiem paliek spēkā līdz ārkārtas situācijas beigām. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot ierobežojumus un būt piesardzīgiem.

Informācija Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas klientiem (papildināts plkst. 16.15, 7.05.2020.)

Trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes), kurām piešķirtā statusa termiņš beidzās valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, tas tiks pagarināts automātiski līdz šā gada 30. jūnijam, dokumenti statusu pagarināšanai nav jāiesniedz.

Izziņas par piešķirto statusu, kuras bija izsniegtas klientiem uz rokām, ir derīgas uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pārliecināties, vai klientam statuss tika pagarināts automātiski, var zvanot pa tālruņiem 27332267; 26639111; 27334457; 29214429 (pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 16.00) vai rakstot uz e-pastiem: alina.klimone@rezekne.lv; sandra.stubure@rezekne.lv; vineta.zirnite@rezekne.lv.

Ja statuss nekad nav bijis piešķirts vai arī beidzās pirms valstī izsludinātas ārkārtas situācijas, automātiski tas netiek pagarināts. Šajā gadījumā ir jāiesniedz visus nepieciešamos dokumentus statusa noformēšanai:

 • datu apstrādes atļauja (aizpilda visas vienā mājsaimniecībā dzīvojošās pilngadīgas personas);
 • iesniegums statusa un sociālās palīdzības piešķiršanai (iesniegumā ir jānorāda: problēma – aprakstiet savu sociālo un materiālo situāciju, kādi ir bijuši Jūsu vai Jūsu ģimenes ienākumi iepriekšējo trīs mēnešu laikā, kāds ir Jūsu ģimenes sastāvs, kāds ir Jūsu vai Jūsu ģimenes materiālais stāvoklis (īpašumi, uzkrājumi), kādā adresē Jūs dzīvojat utt.);
 • ienākumus apliecinoši dokumenti (bankas kontu pārskati par iepriekšējiem trim mēnešiem, algas izziņas par iepriekšējiem trim mēnešiem un citi dokumenti, kuri apliecina Jūsu un Jūsu ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli).

Datu apstrādes atļauja un iesniegums statusa un sociālās palīdzības piešķiršanai pieejami arī elektroniski rezekne.lv un latvija.lv.

Lai noformētu dzīvokļa pabalstu, personām, kurām jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, jāaizpilda veidlapa “Iesniegums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu”, jāpievieno izdevumus apliecinošus dokumentus (siltumenerģijai un apsaimniekošanai – pēdējo rēķinu no pakalpojuma sniedzēja, malkas iegādei – čeks par malkas iegādi). Tomēr atgādinām, ka dzīvokļa pabalstu piešķir reizi gadā, un var nogaidīt līdz beigsies ārkārtas situācija un iesniegt dokumentus klātienē.

Dokumentu iesniegšanas iespējas:

 • izmantojot Latvija.lv E-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
 • sūtot elektroniski parakstītus vai skenētus dokumentus un e-pasta adresi: alina.klimone@rezekne.lv;
 • sūtot fotografētus dokumentus uz whatsapp +37129214429;
 • ievietojot dokumentus “iesniegumu kastītē” pie Sociālā dienesta ieejas durvīm.

Obligāti! Iesniedzot dokumentus – ir jānorāda savs telefona numurs, lai darbinieks varētu ar Jums sazināties!

Pirms attālināti iesniegt dokumentus, lūdzam vispirms noskaidrot, kādi dokumenti ir nepieciešami konkrētajā gadījumā, jo jāatceras, ka katrs gadījums ir individuāls.

Aicinām sākotnēji aizpildīt datu apstrādes atļauju un lūgt sniegt konsultāciju. Darbinieks apskatīsies klienta datus sistēmā un sniegs pilnvērtīgu atbildi. Sazināties var telefoniski pa tālruni 27332267 vai elektroniski pa e-pastu alina.klimone@rezekne.lv.

Atbalsts pārtikas iegādē Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra audzēkņiem (papildināts plkst. 10.05, 27.04.2020.)

Ceturtdien, 23. aprīlī Rēzeknes pilsētas domes deputāti pieņēma lēmumu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa “Covid-19” izplatību nodrošināt pārtikas pakas Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītojamiem, kuri ārkārtas situācijas laikā neapmeklē izglītības iestādi.

Pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2,85 eiro dienā,  tiks izsniegtas, neatkarīgi no Rēzeknes pamatskolas – attīstības centra izglītojamo deklarētās dzīvesvietas par laika posmu no 23. marta līdz ārkārtējās situācijas stāvokļa atcelšanai. Šo paku komplektāciju un piegādi vienu reizi mēnesī līdz izglītojamo dzīvesvietai nodrošinās Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs.

Rēzeknes pašvaldība pārtikas kartes izsniegs arī daudzbērnu ģimenēm (papildināts plkst. 11.02, 2.04.2020.)

Ceturtdien, 2. aprīlī, Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē tika pieņemti grozījumi 31. marta lēmumā, kas paredz nodrošināt atbalstu pārtikas iegādei arī pašvaldības daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenes, tāpat kā trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, varēs saņemt kartes 50 eiro vērtībā pārtikas iegādei par katru bērnu vecumā līdz 7 gadiem vai kas apmeklē pamata vai vidējās izglītības iestādes. Atbalsts pārtikas iegādei tiks piešķirts tikai tiem bērniem, kuru pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Plašāka informācija

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi pārcelti uz 2020. gada 16. novembri (papildināts plkst. 10.20, 2.04.2020.)

Ņemot vērā to, ka Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši negatīvi ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienākumus, ievērojot nodokļu maksātāju izteiktos lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, Rēzeknes pilsētas dome 02.04.2020. ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu 2020. gadā noteikt vienu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu – 2020.gada 16. novembris. Tas nozīmē, ka 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa 1., 2. un 3. ceturkšņa maksājuma termiņi  pārcelti no 31. marta, 15. maija un 17. augusta uz 16. novembri. Nodokļa samaksas termiņa pagarinājums piemērojams visiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas termiņš ir bijis noteikts 2020. gada ietvaros.

Nodokļa maksātājiem līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam, kas šogad ir 16.novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda  par likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem. Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05 % par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

Plašāka informācija

Pašvaldības uzņēmumi līgumsodus ārkārtas situācijas laikā neieturēs (papildināts plkst. 15.18, 1.04.2020.)

AS “Rēzeknes Siltumtīkli” vadītājs Aldis Mežals informēja, ka par apkures rēķinu apmaksas kavējumu, sākot ar rēķiniem par marta mēnesi, ārkārtas situācijas laikā netiks ieturēti līgumsodi.

Tāpat līgumsodus neieturēs arī SIA “Rēzeknes ūdens” un SIA “Rēzeknes namsaimnieks”.

“Rēzeknes satiksme” informē par darbu ārkārtas situācijas laikā (papildināts plkst. 13.25, 1.04.2020.)

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rēzeknes satiksme” informē, ka ārkārtas situācijas laikā braukšanas maksas atvieglojumi iedzīvotājiem netiks atcelti, kā arī maršrutu un reisu skaits netiks samazināts.

Lai izvērtētu nepieciešamību samazināt reisu skaitu un atcelt braukšanas maksas atvieglojumus, kamēr valstī spēkā ir ārkārtas situācija, tika piesaistīts neatkarīgs  transporta loģistikas jomas eksperts, kura slēdziens palīdzēja pieņemt lēmumu.

Uzņēmuma pārstāvji informēja, ka reisu skaita samazināšana palielinātu cilvēku skaitu autobusos un veicinātu drūzmēšanos, jo arī ārkārtas situācijā ir iedzīvotāji, kuriem jādodas uz darbu, savukārt iedzīvotāju plūsma autobusos, līdz ar stingrāku ierobežojumu ieviešanu, tāpat ir samazinājusies. Uzņēmuma pārstāvji arī informēja, ka vairākas reizes dienā katrs autobuss tiek dezinficēts un iedzīvotāji tiek aicināti ievērot distanci. Braukšanas maksas atvieglojumu atcelšana veicinātu arī skaidras naudas apriti, kas savukārt veicina šofera un iedzīvotāju kontaktu.

“Rēzeknē ir pietiekami daudz cilvēku, kam braukšanas maksas atvieglojums ir nepieciešams, lai nokļūtu uz darbu arī ārkārtas situācijā, un mēs nevēlamies pieļaut scenāriju, ka šādas krīzes laikā iedzīvotāji paliek bez šī atbalsta. Mēs sekojam līdzi statistikai un redzam pasažieru plūsmas samazinājumu, no kā var secināt, ka šobrīd sabiedrisko transportu izmanto cilvēki, kam tas patiešām nepieciešams,” lēmumu neatcelt atvieglojumus komentēja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Pārcelts Rēzeknes pusmaratons (papildināts plkst. 10.44, 1.04.2020.)

Sporta kluba “Magnen” pārstāvji paziņoja, ka skriešanas seriāla „Skrien Latvija” Rēzeknes pusmaratona posms, kas bija paredzēts 30. maijā, ārkārtas situācijas un drošības apsvērumu dēļ tiek pārcelts uz 7. novembri.

Līdz 14. aprīlim dome strādās attālināti (papildināts plkst. 9.11, 1.04.2020.)

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, pašvaldības darbinieki strādā attālinātā režīmā. Aicinām iedzīvotājus sazināties elektroniski (rakstot uz dome@rezekne.lv vai arī uz citiem e-pastiem). Tāpat iedzīvotāji varēs sazināties ar domi, zvanot uz tālruņiem 64607609 (Iedzīvotāju apkalpošanas centrs) un 64607605, tikai jāsagaida signāls, pēc kura zvans tiks pāradresēts uz speciālista telefonu.

Savukārt ar pašvaldības aģentūru “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” jautājumu gadījumā var sazināties, zvanot pa tālr. nr. 26106775, grāmatvedībai – 28667725.

Rēzeknes pašvaldība sniegs atbalstu pārtikas iegādei (papildināts plkst. 16.21, 31.03.2020.)

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē 31. martā tika pieņemts lēmums nodrošināt atbalstu pārtikas iegādei pašvaldības sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem.

Lēmums paredz, ka ārkārtas situācijas laikā katrs bērns no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kurš apmeklē pilsētas pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības iestādes, vienu reizi mēnesī saņems kartes 50 eiro vērtībā pārtikas iegādei. Savukārt pensijas vecumu sasniegušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas vai personas ar invaliditāti, kas ir deklarētas Rēzeknes pilsētas teritorijā, vienu reizi mēnesī saņems pārtikas paku 30 eiro vērtībā.

Pārtikas kartes 50 eiro vērtībā šobrīd tiesīgi saņemt 246 bērni, savukārt pakas 30 eiro vērtībā var saņemt 1096 personas. Personu skaits vēl var mainīties, jo arī aprīlī ir iespējams pieteikties statusam.

Uz atbalstu persona var pretendēt vienu reizi mēnesī, kamēr ir spēkā Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis.

Maznodrošinātās un trūcīgās ģimenes ar bērniem par atbalstu tiks informētas ar Rēzeknes Izglītības pārvaldes starpniecību, savukārt Sociālais dienests apzinās viņiem zināmās personas, kas atbilst mērķa grupai, aicinot arī pašus iedzīvotājus atsaukties, lai operatīvāk saņemtu atbalstu.

Lai pieteiktos minētajam atbalstam, lūdzam telefoniski vai elektroniski sazināties ar Sociālo dienestu darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00. un no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.00:

 • pa tālruņiem: 28334734, 28657110, 26658062
 • pa e-pastu: alina.klimone@rezekne.lv, nadezda.nikitina@rezekne.lv.

Veicot zvanu, būs jānosauc vārds uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un bērnu skaits.

Zvana laikā sociālā darba speciālists informēs par atbalsta saņemšanas kārtību:

 • Pensionāriem un personām ar invaliditāti produktu pakas tiks piegādātās uz dzīvesvietas adresi;
 • Bērnu vecākiem būs noteikts konkrēts laiks, kad ierasties uz Sociālo dienestu pēc pārtikas kartēm. Svarīgi būs ierasties tieši norunātājā laikā, jo laiks tiks plānots tā, lai nerādītu cilvēku pulcēšanos.

Rēzeknē darbu sāk Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts (Papildināts plkst. 8.25, 31.03.2020.)

No 31. marta pie Rēzeknes 4. vidusskolas pagalmā (Viļānu iela 2, no Pils ielas puses) darbu uzsāks SIA “Centrālā laboratorija” Covid-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts. Analīzes var nodot noteiktā laikā, tikai iepriekš piesakoties un ierodoties ar savu transportu.

Punktā vienas dienas laikā analīžu paraugus varēs paņemt 30–40 pacientiem, kā arī nodrošināt līdz piecām mājas vizītēm. SIA “Centrālā laboratorija” valdes loceklis Edvīns Kazušs informē, ka paraugu pagaidu pieņemšanas punktā valsts apmaksātas bezmaksas analīzes varēs nodot personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā atgriezušās no ārzemēm vai arī bijušas kontaktā ar saslimušo. Savukārt par maksu pakalpojums tiks nodrošināts personām, kas vēlas veikt analīzes, lai pārliecinātos par savu veselību.

Personai ar koronavīrusa simptomiem ir jāzvana pa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta īpašo tālruni 8303. Speciālists viņu iztaujās, izvērtējot personas stāvokli, un, ja tas būs nepieciešams, reģistrēs valsts apmaksātu analīžu nodošanai. Informācija tālāk tiks nodota SIA “Centrālā laboratorija”, pierakstot uz izmeklējumu. Tāpat par iespējām reģistrēties valsts apmaksātai analīžu nodošanai var interesēties, zvanot pa diennakts informatīvo tālruni Covid-19 jautājumiem 8345. Savukārt, ja simptomu nav, taču persona vēlas veikt analīzes, jāzvana “Centrālajai laboratorijai” pa tālruni 20033722 vai 20030006, vienojoties, kad jāierodas mobilajā punktā. “Centrālajai laboratorijai” jāzvana arī tām personām, kam ir ģimenes ārsta norīkojums, jo, sākot no 30. marta, arī ģimenes ārsti pacientus ar elpceļu infekcijām var nosūtīt uz valsts apmaksātiem Covid-19 testiem, nolemts Veselības ministrijā.

Covid-19 maksas pārbaudes cena ir 80 eiro. Dodoties gan uz maksas, gan bezmaksas pārbaudēm, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

E.Kazušs uzsver, ka Rēzeknes punktā tiks pieņemti tikai tie pacienti, kuri būs iepriekš pierakstījušies, tāpat jāatceras, ka uz pieņemšanas punktu stingri aizliegts ierasties kājām, ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu – tas jādara tikai ar personīgo auto: “Neatkarīgi no tā, ar cik smagiem simptomiem persona ierodas punktā, lai nodotu analīzes, mēs ievērojam maksimālu piesardzību, ikvienu uztverot kā potenciāli Covid-19 pozitīvu. Paraugu pagaidu pieņemšanas punkti ir izveidoti ar mērķi, lai cilvēki neietu uz poliklīnikām, neveidotu dzīvo rindu un nepakļautu riskam citus. Kārtības ievērošanu kontrolēs arī Zemessardzes darbinieki.” Ja personai nav sava transporta vai ir kādi citi iemesli, kuru dēļ tā nevar ierasties uz analīžu pieņemšanas punktu, mediķi, lai paņemtu paraugus, ieradīsies pie pacienta mājās.

Četriem slimnīcas darbiniekiem Covid-19 nav konstatēta (Papildināts plkst. 15.48, 30.03.2020.)

Četriem Rēzeknes slimnīcas medicīnas darbiniekiem, kuru testi uz jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 sākotnēji uzrādījuši apšaubāmus rezultātus, pēc atkārtotām pārbaudēm Covid-19 nav konstatēta, svētdien preses konferencē paziņoja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Ieviesti stingrāki noteikumi (Papildināts plkst. 8.10, 30.03.2020.)

29. martā tika ieviesti vēl stingrāki distancēšanās noteikumi, kas paredz, ka turpmāk pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ir ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums ir personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī vecāks un to nepilngadīgie bērni gadījumos, ja tie nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Vairāk nekā divas personas drīkst pulcēties arī gadījumos, kad tiek veikti darba vai dienesta pienākumi. Paredzams, ka jau nākamnedēļ tiks arī pastiprināti sodi par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Izveidots Covid-19 analīžu nodošanas punkts (Papildināts plkst. 16.08, 27.03.2020.)

Nacionālais veselības dienests informē, ka no pirmdienas, 30. marta Rēzeknē, Viļānu ielā 2 (pagalmā no Pils ielas puses) darbu sāks jauns papildus izveidots Covid-19 analīžu nodošanas punkts, kur, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 8303 un ierodoties ar privāto automašīnu, pacienti var veikt analīzes.

Svarīgi – uz analīžu nodošanas punktu drīkstēs ierasties tikai ar savu automašīnu un tikai iepriekš piezvanot un pierakstoties. Bez pieraksta, ar kājām, sabiedrisko transportu vai taksometru ierasties aizliegts!

Lieldienu akcija nenotiks (Papildināts plkst. 13.34, 27.03.2020.)

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Lieldienu sociālā akcija Patversmē netiks organizēta. Zupas virtuvi var apmeklēt katru darba dienu, Bukmuižas ielā 3, plkst. 15.00. Lai saņemtu siltas zupas porciju, ir jāuzrāda izziņa par trūcīgas personas statusa piešķiršanu.

Aktuāli par Dzimtsarakstu nodaļas darbu (Papildināts plkst. 13.23, 27.03.2020.)

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, gadījumos, kad abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību, ir Latvijas valstspiedrīgie, ir iespējams pagarināt laulības noslēgšanas termiņu. Šādos gadījumos laulība jānoslēdz gada laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, un personām ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā iesniegums ar lūgumu pārcelt laulības noslēgšanas termiņu.

Gadījumos, kad vismaz viena persona, kura vēlas noslēgt laulību ir ārzemnieks, vai arī abi ir ārzemnieki, laulības noslēgšanas termiņu nepagarina. Šādi ierobežojumi attiecībā uz ārzemniekiem attiecināmi, jo ārzemniekiem, iesniedzot iesniegumu laulības noslēgšanai, ir papildus jāiesniedz arī citi dokumenti, lai pārliecinātos, ka personai nav šķēršļu noslēgt laulību Latvijā, kā arī nodrošinātu to, ka izsniegtajiem dokumentiem nav beidzies derīguma termiņš.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina klātienē reģistrēt dzimšanas un miršanas faktus. Atkārtotu civilstāvokļa apliecību un izziņu pieprasīšanu var veikt, izmantojot portālu www.latvija.lv, obligāti norādot kontakttālruni saziņai, vai arī rakstot pieteikumu uz nodaļas e-pastu dzimtsar.nod@rezekne.lv.

Iesniegumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai netiek pieņemti.

Informācija pa tālruņiem 64622929,646 22955, 64625577 (arhīvs).

Informācija no Rēzeknes slimnīcas (Papildināts plkst. 13.12, 27.03.2020.)

Ceturtdien, 26. martā, Rēzeknes slimnīca saņēma informāciju, ka saslimšana ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 konstatēta slimnīcas bērnu ķirurgam.

Ārsts pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs un nav kontaktējies ar zināmām personām, kas 14 dienu laikā atgriezušies no ārzemēm, kas kārtējo reizi apliecina, ka mediķi ir vismazāk aizsargātā grupa, jo atkarīga tikai no pacienta godaprāta. Šobrīd Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) veic epidemioloģisko izmeklēšanu.

Ārsts, sajūtot Covid-19 raksturīgo simptomātiku, nekavējoties pašizolējās, nodeva analīzes, līdz ar to ārsta rīcības korektums nav apšaubāms. Slimnīcā tika apzināti darbinieki, kuri bijuši tiešā saskarē ar inficēto ārstu. Šiem darbiniekiem piemērots karantīnas režīms. Visiem riska zonā bijušajiem darbiniekiem paņemti analīžu paraugi. Prognozējam, ka šodien tiks saņemti analīžu rezultāti, atkarībā no kuriem tiks pieņemta turpmākās rīcības stratēģija. Pašlaik slimnīca turpina darbu.

No brīža, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Rēzeknes slimnīcā noteikta virkne ierobežojošu pasākumu, tajā skaitā ieviesta obligāta visu pacientu anketēšana, kurā pacients apliecina, ka 14 dienu laikā nav bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu un nav bijis ārzemēs. Slimnīcas vadība stingri aicina ievērot valstī noteiktos ārkārtas situācijas ierobežojumus. Visticamāk Rēzeknes slimnīcas ārsts ir inficējies ar koronavīrusu iedzīvotāju (pacientu) bezatbildīgas rīcības dēļ.

Rēzeknes slimnīcā saslimis ārsts (Papildināts plkst. 10.21, 27.03.2020.)

Rēzeknes slimnīcā konstatēts saslimšanas gadījums ar COVID-19. Saslimušajam ārstam sniegti ieteikumi tālākai rīcībai. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi sazinājās ar Rēzeknes slimnīcas vadību, lai sniegtu rekomendācijas slimnīcas turpmākai darbībai, sadarbībā ar slimnīcu apzināja kontaktpersonas, kam noteikta mājas karantīna.

Rēzeknes slimnīca turpina darbību. Šobrīd notiek epidemioloģiskā izmeklēšana, lai izsekotu infekcijas avotu un apzinātu pacientus.

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks veic dezinfekcijas pasākumus (Papildināts plkst. 9.04, 27.03.2020.)

SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” dezinficē kāpņutelpas, ja uzņēmumam māja uzticējusi to uzkopšanu vai arī vērsusies pie viņiem ar lūgumu. Iegādāts dezinfekcijas līdzeklis, lai varētu nodrošināt uzņēmuma pakalpojumu saņēmējiem paaugstinātu drošību dezinficējot, piemēram, atkritumu konteinerus, kāpņu telpas u.c.

Sākot ar 30. martu SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” vairs nepieņems maksājumus klātienē. Līgumsodi par kavējumiem šajā periodā netiks ieturēti.

Izveidota tīmekļvietne par COVID-19 (Papildināts plkst. 13.39, 26.03.2020.)

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja izveidojusi tīmekļvietni covid19.gov.lv. Šajā vietnē apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

Par Sociālā dienesta darbu (Papildināts plkst. 10.50, 25.03.2020.)

Precizējums. Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī turpina strādāt. Strādā attālināti, bet  izvērtē katru gadījumu, palīdz problēmsituācijās un atbalsta iedzīvotājus.

Informējam, ka Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja (Raiņa ielā 29, Rēzeknē) turpina savu darbu. Katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 var saņemt produktu pakas gan trūcīgas ģimenes (personas), gan maznodrošinātas ģimenes (personas), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 242 eiro.

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Patversmē (Bukmuižas ielā 3), trūcīgas ģimenes (personas) katru darba dienu plkst. 15.00 var saņemt siltu zupu.

Ārkārtas situācijā, Sociālais dienests var izdot izziņu par ģimenes (personas) atbilstību ārkārtas vai krīzes situācijai un tiesībām saņemt pārtikas preces un pamata materiālo palīdzību. Tas nozīme, ka, ja Jums nav piešķirts statuss (maznodrošināts ar ienākumiem līdz 242 eiro vai trūcīgs), bet Jums vai Jūsu ģimenei ir krīzes situācija (nav iespējas nodrošināt sevi ar pārtiku), Jūs varat sazināties ar Sociālo dienestu.

Personām (ģimenēm), kurām statusi beidzās ar 29.02.2020. vai beigsies 31.03.2020., iespēju robežās Sociālais dienests pagarināja vai pagarinās automātiski līdz 31.05.2020. Vecās izziņas kuras bija izdotās klientiem uz rokām, skaitās par derīgām līdz 31.05.2020. Pārliecināties vai klientam tika pagarināts statuss automātiski var zvanot pa sociālās palīdzības nodaļas tālruņiem.

Sociālā dienesta kontaktinformācija.

VID sāk darboties uzziņu tālrunis (Papildināts plkst. 8.25, 25.03.2020.)

Valsts ieņēmumu dienestā no 25. marta sāk darboties īpaši izveidota atbalsta tālruņa līnija 67120020, lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību ietekmējusi COVID-19 pandēmija. Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.45. Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un saimnieciskās darbības veicējs varēs saņemt VID konsultantu atbildes uz jautājumiem par to, kādas atbalsta iespējas nodokļu jomā ir pieejamas, un kā tās saņemt gadījumā, ja uzņēmējdarbību ir skārusi COVID-19 izraisītā krīze. Vienlaikus jautājumus var uzdot arī rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.

Rēzeknes pilsētas dome ar iedzīvotājiem komunicēs attālināti (Papildināts plkst. 16.11, 23.03.2020.)

Precizējums. Sākot ar 24. martu, Rēzeknes pilsētas dome iedzīvotāju iesniegumus pieņems tikai elektroniski, kā arī komunikācija ar iedzīvotājiem notiks attālināti. Rēzeknes pašvaldības obligāto funkciju un uzdevumu izpilde, kā arī struktūrvienību sasniedzamība tiks nodrošināta nepārtraukti.

Rēzeknes pilsētas dome strādās attālināti (Papildināts plkst. 11.56, 22.03.2020.)

Rēzeknes pilsētas dome no 24. marta līdz 12. aprīlim strādās attālināti. Domes ēka Atbrīvošanas alejā 93 būs slēgta. Domes sēdē 26. martā piedalīsies tikai domes deputāti un ziņotāji.

Iesniegumi tiks pieņemti tikai elektroniski vai portālā latvija.lv.

Ar 23. martu tiks pārtraukta pacientu uzņemšana rehabilitācijas centrā “Rāzna”.

Par pārtikas paku saņemšanas laikiem (Papildināts plkst. 13.20, 20.03.2020.)

 Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” informē, ka darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 pārtikas paku, ja ģimenei ir trūcīgās ģimenes statuss, var saņemt Bukmuižas ielā 3, bet, ja ģimenei ir maznodrošinātas ģimenes statuss, tad Raiņa ielā 29 (pie Raiņa parka), iepriekš saņemot izziņu no pārvaldes “Sociālais dienests”.

Līdz šim saslimušie nav konstatēti (Papildināts plkst. 10.06, 20.03.2020.)

Rēzeknes slimnīcas Infekciju slimību nodaļā līdz 20.03.2020. plkst. 9.00 veiktas analīzes 10 pacientiem ar aizdomām par saslimšanu ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, šī saslimšana nav konstatēta NEVIENAM pacientam!

Intervija ar Aleksandru Bartaševiču (Papildināts plkst. 8.30, 20.03.2020.)

Latgales reģionālās televīzijas sižetā Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs runāja par situāciju Rēzeknē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.

Intervija ar Izglītības pārvaldes un Sociālā dienesta vadītājiem (Papildināts plkst. 8.20, 19.03.2020.) 

Latgales reģionālās televīzijas sižetā Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns runāja par situāciju Rēzeknē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli. Atgādinām, ka 19. martā plkst. 18.30 tiešraidē būs Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.

Par bezmaksas analīžu nodošanu (Papildināts plkst. 15.26, 18.03.2020.)

No 18. marta NMPD ievieš jaunu kārtību “Covid-19” analīžu pieteikšanai. Sākot no šodienas valsts apmaksātas analīzes plānots nodrošināt visiem cilvēkiem, kam 14 dienu laikā pēc atgriešanās no ārzemēm ir parādījušies saslimšanas simptomi, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi ir atgriezušies. turpmāk septiņas dienas nedēļā cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm un kam vismaz divas dienas ir viegli saslimšanas simptomi, nosūtījumu varēs saņemt, zvanot uz bezmaksas tālruni 8303. Zvani tiks pieņemti no 9.00 rītā līdz 18.00 vakarā. Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu, nosūtījumus uz “Covid-19” analīzēm vairs nevarēs saņemt, zvanot pa tālruni 113. Uz NMPD tālruni 113 jāzvana tiem pacientiem, kam ir nopietni saslimšanas simptomi. Tad pie pacienta tiks nosūtīta NMPD brigāde un pacients tiks hospitalizēts, šodien uzsvēra NMPD direktore Liene Cipule.

Intervijas par COVID-19 (Papildināts plkst. 16.10, 17.03.2020.)

Trešdien, 18. martā plkst. 18.30 Latgales reģionālās televīzijas tiešraidē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings un pārvaldes “Sociālais dienests” vadītājs Gunārs Arbidāns runās par situāciju Rēzeknē saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un atbildēs uz jautājumiem par to, kas jāzina pilsētas iedzīvotājiem par pakalpojumu saņemšanu un pilsētas domes struktūrvienību darbu, kā pilsētā tiek organizēta sociālo pakalpojumu sniegšana, kas jāzina pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem u.c.

Savukārt ceturtdien, 19. martā plkst. 18.30 tiešraidē aktualitātēm pilsētā sakarā ar Covid-19 karantīnu sekosim kopā ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču.

Tiešraižu translācijas notiks arī Youtube un Facebook interneta vietnēs. To laikā ikviens varēs uzdot arī jautājumus – komentāros vai telefoniski, zvanot 646 22859, 26339536 vai rakstot WhatsApp. Iepriekš jautājumus var sūtīt uz LRT e-pastu lrt.zinas@inbox.lv.

Rēzeknes satiksme dezinficē autobusus (Papildināts plkst. 9.54, 17.03.2020.)

SIA “Rēzeknes satiksme” pārstāvji informēja, ka autobusi divreiz dienā tiek dezinficēti. Uzņēmums aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību izmantot sabiedrisko transportu, savukārt, atrodoties tajā ar citiem pasažieriem, ievērot distanci.

Latgales lielākās slimnīcas informē par COVID-19(Papildināts plkst. 9.16, 17.03.2020.)

Rēzeknes slimnīcā piecos gadījumos “Covid-19” analīžu rezultāti bija negatīvi, viens pacients vēl gaida rezultātus. Plašāk LRT sižetā:

(Papildināts plkst. 15.57, 16.03.2020.) Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde informē, ka

 • līdz 14. aprīlim atcelti visi Sporta pārvaldes rīkotie sporta pasākumi;
 • līdz 14. aprīlim nestrādās Sporta pārvaldes peldbaseins.

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde aicina apmeklētājus nopietni izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē uz Sporta pārvaldi.

Iedzīvotāji aicināti sākotnēji konsultēties pa telefonu vai elektroniski ar pārvaldes darbiniekiem, lai atrastu iespēju atrisināt jautājumu attālināti vai vienoties par klātienes pieņemšanu.

Sporta pārvalde laikā no 17. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Konsultācijas ar sporta jomu saistītajos jautājumos iespējams saņemt, rakstot vai zvanot. Kontaktinformācija:

 • pārvaldes vadītājs: aleksejs.grehovs@rezekne.lv; tālrunis: 64622055,
 • pārvaldes vadītāja vietniece: sports@rezekne.lv; tālrunis: 64622092,
 • Rēzeknes BJSS: bjss@rezekne.lv; tālrunis: 64623294.

(Papildināts plkst. 13.12, 16.03.2020.) Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” aicina savus klientus, īpaši seniorus, nopietni izvērtēt nepieciešamību nākt klātienē uz Sociālo dienestu.

Klienti aicināti sākotnēji konsultēties pa telefonu vai elektroniski ar nodaļu darbiniekiem, lai atrastu iespēju, kā atrisināt klienta jautājumu attālināti vai vienoties par klātienes pieņemšanu.

Sociālās palīdzības nodaļa, lūdz izvērtēt, vai Jūsu situācija ir uzskatāma par krīzi un tās risināšanu nevar atlikt uz vēlāku laiku, jo, piemēram, dzīvokļa pabalsts un arī citi pašvaldības pabalsti (izņemot ēdināšanu skolās un bērnudārzos, kā arī GMI pabalsti) tiek piešķirti reizi gadā.

Tāpat Sociālās palīdzības nodaļa, informē, ka, pēc iespējas izvērtējot situāciju, klientiem tiks pagarināti statusi automātiski līdz 30.04.2020., bet nepieciešamības gadījumā ar klientiem sazināsies telefoniski. Kontaktinformācija: nodaļas vadītāja Alīna Klimone (tālr. 29214429; e-pasts: alina.klimone@rezekne.lv), sociālā darbiniece Sandra Stubure (tālr. 26639111; e-pasts: sandra.stubure@rezekne.lv), sociālā darbiniece Vineta Zirnīte (tālr. 27334457; e-pasts: vineta.zirnite@inbox.lv), sociālās palīdzības organizatori (tālr. 27332267).

Sociālo pakalpojumu nodaļa laikā no 16. marta līdz 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Konsultācijas sociālo pakalpojumu jomā iespējams saņemt, rakstot inese.nipere@rezekne.lv vai zvanot pa tālruni 26639222, sekojošiem pakalpojumiem:

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums,
 • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums,
 • ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums,
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar GRT.

Asistentu pakalpojuma atskaišu pieņemšana notiks attālināti, atskaites varēs atstāt 107. kabinetā pie durvīm tam paredzētajā vietā, veidlapas tiks novietotas pie kabineta ieejas durvīm.

Dienas centrs senioriem ir slēgts līdz 14. aprīlim (t. 20204795).

Atbalsta nodaļa informē, ka plānotās psihologu un sociālā darba speciālistu individuālās konsultācijas tiek atceltas līdz 2020. gada 14. aprīlim, nepieciešamības gadījumā konsultē attālināti vai pa mobilo tālruni, savukārt krīzes situācijā klientus pieņem, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni! Informācija pa t. 28302279 vai 27878552.

(Papildināts plkst. 11.04, 16.03.2020.) SIA „Rēzeknes slimnīca” noteikti sekojoši vīrusu ierobežojoši pasākumi:

 • Stacionāro pacientu apmeklēšana AIZLIEGTA.
 • Atsevišķos gadījumos, smagi slimus pacientus atļauts apmeklēt TIKAI ar slimnīcas valdes atļauju!
 • Pārējos gadījumos pacientam var atstāt sūtījumu, nododot to slimnīcas personālam, kas to nogādās saņēmējam. Sūtījumos neievietot dokumentus un materiālās vērtības, turklāt tam jābūt iesaiņotam ar norādi: pacienta vārds, uzvārds, nodaļa, palātas numurs.
 • Ambulatorās daļas (poliklīnikas) pacientiem sekot līdzi Ambulatorajā daļā izvietotajai informācijai par drošības pasākumiem un, iespēju robežās, ņemot vērā vispārējo veselības stāvokli, pārcelt izmeklējumus vai vizītes pie speciālistiem.
 • Pacientus, kas pieteikušies uz ambulatoriem diagnostiskajiem izmeklējumiem vai pie speciālistiem  pirms ierašanās lūgums zvanīt 68805050.
 • Sākot no pirmdienas, 16. marta, slimnīcā pārtrauktas plānveida operācijas, atcelti mamogrāfijas skrīninga izmeklējumi un fizikālās terapijas procedūras.

(Papildināts plkst. 10.22, 16.03.2020.) Rēzeknes pašvaldības kapitālsabiedrības strādā karantīnas režīmā un darbu ar klientiem klātienē ir apturējušas. “Rēzeknes Siltumtīkli”, tajā skaitā arī Abonentu daļa, klātienē iedzīvotājus nepieņem un aicina visus pakalpojumus saņemt elektroniski, bet konsultācijas – zvanot. SIA “Rēzeknes ūdens” iedzīvotājus klātienē nepieņem, kā arī ir apturējuši skaitītāju pārbaudi, plombēšanu un nomaiņu. SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” kases pagaidām turpina strādāt.

(Papildināts plkst. 10.12, 16.03.2020.) Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrs strādās darba dienās no plkst 8.00 līdz 12.00. Rēzeknieša kartes tiks izsniegtas tikai otrdienās.

(Papildināts plkst. 9.23, 16.03.2020.) Rūpējoties par sabiedrības veselību un pildot valdības lēmumu, no 13. marta līdz š. g. 14. aprīlim tāpat kā citur Latvijā tiek pārtraukta pasākumu norise Latgales vēstniecībā GORS. Šajā laikā plānotie pasākumi, cik iespējams, tiks pārcelti uz vēlāku laiku. Iegādātās biļetes būs derīgas arī pasākumu jaunajos norises datumos. Ņemot vērā vīrusa “Covid-19” izplatības raksturu, tāpat pieņemts lēmums līdz 14. aprīlim ierobežot arī Latgales vēstniecības GORS Informācijas centra, kinoteātra “Silverscreen” un kafejnīcas “ZĪDS” darbalaiku. Plašāk šeit.

(Papildināts plkst. 9.05, 16.03.2020.) Pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” iestādēs no 14. marta līdz 14. aprīlim tiek atcelti vai pārcelti uz vēlāku laiku visi plānotie pasākumi, tāpat tiek atcelti visu kolektīvu mēģinājumi. Plašāk šeit.

(Papildināts plkst. 8.10, 16.03.2020.) Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības mazināšanai Krīzes vadības padomes un valdības kopsēdē nolemts, ka no šī gada 17. marta uz ārkārtas situācijas laiku līdz 14.aprīlim tiek apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumi.

(Papildināts plkst. 15.15) Rēzeknes tūrisma informācijas centrs no 14. marta līdz 14. aprīlim pārtrauks klientu apkalpošanu klātienē. Visu nepieciešamo informāciju var iegūt, sazinoties pa tālr. 26332249 vai rakstot e-pastu uz tic@rezekne.lv. Tāpat varat izmantot interneta resursus: pilsētas portālu rezekne.lv, kā arī Latgales tūrisma portālu latgale.travel

(Papildināts plkst. 13.30) Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī no 16. marta līdz 14. aprīlim klātienē apmeklēt būs atļauts tikai Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centru. Ieeja citās domes telpās būs aizliegta. Aicinām vērsties pašvaldībā elektroniski, rakstot uz e-pastu dome@rezekne.lv vai arī zvanot pa tālruņiem 646 07609 vai 646 07605. Pārējie kontakti un informācija par aktualitātēm pieejama pašvaldības mājaslapā rezekne.lv.

Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skola atceļ visus mācību treniņus un dalību sacensībām, jo saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma 4.4. apakšpunktu noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise). Vēršam uzmanību, ka profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukumā (no 2020. gada 12. marta līdz 14.aprīlim) nav pieļaujama izglītojamo dalība jebkādās sacensībās neatkarīgi no to norises vietas (Latvijā vai ārvalstīs) un dalībnieku skaita tajās, kā arī nav pieļaujama izglītojamo dalība treniņnometnēs (gan Latvijā, gan ārvalstīs).

(Papildināts plkst. 12.45) Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs” informē, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim ir atcelti visi pasākumi un interešu izglītības programmas. ARPC “Zeimuļs”, Jauniešu centri “JACis” un “Draugu centrs” ir slēgti apmeklētājiem un audzēkņiem.

Darbinieki turpina savu darbu un aicina līdz 20.03.2020. iesniegt aktuālos projektu pieteikumus (Jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus, nometņu pieteikumus, Mazo biznesa projektu pieteikumus, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos) elektroniskā veidā, visas konsultācijas notiek neklātienē.

(Papildināts plkst. 12.35) Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija nolēma pastiprināt pašvaldību un operatīvo dienestu sadarbību, lai veidotu kopīgu sistēmu vīrusa izplatīšanās ierobežošanā un sabiedrības informēšanā. Tāpat arī nolemts pastiprināt komunikāciju starp dažādu pašvaldību vienas nozares iestādēm un dienestiem, lai nodrošinātu analoģisku rīcību visos gadījumos. Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Viļānu novada pašvaldības gatavo rīkojumus, kas noteiks drošības pasākumus gan pašvaldības iekšējā darba organizēšanā, gan arī darbā ar klientiem.

(Papildināts plkst. 11.55) Šobrīd tiek apturēta biļešu tirdzniecība uz Rēzeknes teātra “Joriks” izrādēm. Šajā laikā plānotie pasākumi, tiks pārcelti uz vēlāku laiku:

 • no 17.marta uz 29.aprīli plkst. 19.00 pirmizrāde ”Viltus un mīla”,
 • no 21.marta uz 19.maiju plkst. 19.00 ”Otello”,
 • no 23.marta uz 20.aprīli plkst. 19.00 ”Saturna vārdā”,
 • no 29.marta uz 10.maiju plkst. 18.00 ”Vakariņas ar muļķi”.

Iegādātās biļetes BŪS derīgas uz pārceltā pasākuma laiku! Papildus jautājumi, zvanot uz kases tālruni 646 22182. Skolām, kas pieteikušās ”Latvijas Skolas soma” programmas ietvaros, lūgums sazināties ar Elīnu 26589432.

(Papildināts plkst. 11.05) Plkst. 10.30 sākās Rēzeknes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kurā Rēzeknes novada, Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas vadība un operatīvie dienesti lemj par pasākumiem, lai ierobežotu cilvēku pulcēšanos pašvaldību iestādēs.

Rēzeknes pilsētas dome plkst. 13.00 organizēs tikšanos par iestādes darbu no 16. marta.

Valdības lēmums paredz pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, no 13. marta mācības nodrošinot attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Tiks arī pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise. No 13. marta paredzēts atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, kuru dalībnieku skaits ir virs 200 cilvēkiem. Latgales vēstniecība GORS jau 12. martā nāca klajā ar paziņojumu, ka no 13. marta līdz 14. aprīlim pasākumu norise tiek pārtraukta.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši “Covid-19” skartās valstis vai teritorijas, kā arī nav bijis kontaktā ar “Covid-19” saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Rēzeknes pašvaldība un tās pakļautībā esošās iestādes organizēs darbu, ievērojot valdības 12. martā pieņemto lēmumu https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Rēzeknes pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot valdības noteiktos drošības pasākumus, sekojot līdzi informācijai Slimību profilakses un kontroles centra (https://spkc.gov.lv/) un Veselības ministrijas (http://www.vm.gov.lv/) mājaslapās. Iegūt informāciju vai uzdot jautājumus var zvanot pa SPKC informatīvo tālruni 67387661.

Informācija tiek papildināta.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?