Rēzeknes pilsētas pašvaldība informē, ka 2020.gada 22.martā stājies spēkā  likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. Likuma  4.pants nosaka, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros.

Ņemot vērā to, ka Covid-19 izplatība Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši negatīvi ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienākumus, ievērojot nodokļu maksātāju izteiktos lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku 2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, Rēzeknes pilsētas dome 02.04.2020. ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu 2020.gadā noteikt vienu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu – 2020.gada 16.novembris. Tas nozīmē, ka 2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa 1., 2. un 3.ceturkšņa maksājuma termiņi  pārcelti no 31.marta, 15.maija un 17.augusta uz 16.novembri. Nodokļa samaksas termiņa pagarinājums piemērojams visiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas termiņš ir bijis noteikts 2020.gada ietvaros.

Nodokļa maksātājiem līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam, kas šogad ir 16.novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda  par likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem.

Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05 % par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība aicina visus nodokļu maksātājus būt atbildīgiem, objektīvi izvērtēt savas finansiālās iespējas un savlaicīgi veikt nodokļa maksājumus.

Atgādinām, ka  nekustamā īpašuma nodoklis maksājams Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes, Reģ.Nr.40900028065, vienā no norēķinu kontiem: LV05UNLA0055001569469 (AS SEB BANKA), LV35HABA0551047763448 (AS SWEDBANK) vai LV66PARX0023071630001 (AS CITADELE BANKA).

Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams bankā, internetbankā, VAS “Latvijas Pasts” nodaļās, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, kā arī veikalu tīkla “Maxima” kasēs visā Latvijā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?