Līdz ar Rēzeknes SEZ pārvaldes projekta “Teritorijas reljefa organizācija (tai skaitā, būvju demontāža) RSEZ teritorijā Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C” īstenošanu potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai ir pieejams sakārtots zemes gabals ar kopējo platību 6,97 ha Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. 2020. gada 12. martā tika pabeigta projekta īstenošana un minētais objekts tika nodots ekspluatācijā.

Projekta ietvaros tika veikti  reljefa organizēšanas un izlīdzināšanas darbi, esošo būvju demontāža, koku izciršana, kā arī kanalizācijas aku pacelšana un remonts. Būvniecības darbi tika finansēti no Rēzeknes SEZ Komercsabiedrības atbalsta fonda līdzekļiem un to kopējās izmaksas sastādīja EUR 57 046, 36 (bez PVN). Savukārt būvuzraudzības pakalpojuma izmaksas EUR 2049,59 (bez PVN) apmērā tika segtas no projekta “TRANS-FORM” LLI-386 līdzekļiem.

Rēzeknes SEZ pārvaldes Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “TRANS-FORM” Nr.LLI-386 ietvaros zemes gabalam ir izstrādāta  zemes gabala attīstības koncepcija, kurā ir atspoguļota  iespējamā  teritorijas izmantošana un funkcionalitāte teritorijas attīstībai un uzņēmējdarbības veicināšanai. Koncepcija paredz, ka minētajā zemes gabalā ir iespējams izvietot divas ražotnes ar piebraucamajiem ceļiem, apkalpošanas laukumiem, kā arī nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām.

Potenciālie investori var iznomāt zemes gabalu termiņā līdz pat 99 gadiem ar iespēju to pēc apbūves iegūt īpašumā. Šo un citu investīciju objektu detalizētus piedāvājumus ir iespējams apskatīt Rēzeknes SEZ mājas lapā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?