Centrālās finanšu un līguma aģentūra apstiprinājusi Rēzeknes pilsētas domes projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā”.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros, Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, projekta mērķa grupai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks izveidots dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, nodrošinot pieejamību dažādām speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas un terapeitiskajiem pakalpojumiem. Tiks izveidotas un aprīkotas 3 telpas: 2 “sensorās istabas” jeb sensoro sajūtu terapeitiskās telpas un ergoterapeita kabinets.

Mērķa grupai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē tiks izveidots dienas aprūpes centrs un 3 specializētās darbnīcas: šūšanas un aušanas darbnīca, sveču darbnīca un galdniecības darbnīca. Tāpat pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks izveidots grupu dzīvokļa pakalpojums ar 16 individuāliem dzīvokļiem Atbrīvošanas alejā 147a un 1 dzīvoklis divām personām Atbrīvošanas alejā 151.

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2020.-30.06.2022.

Kopējās projekta izmaksas – 2 485 412,67 eiro, no tām ERAF finansējums – 1 591 200,01 eiro, valsts budžeta dotācija- 84 240,00 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 809 972,66 eiro, no tā publiskās attiecināmās izmaksas – 690 792,29 eiro un publiskās neattiecināmās izmaksas – 119 180,37 EUR.

Veicot ieguldījumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē, tiks veicināta projekta mērķa grupu integrācija sabiedrībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi būs pieejami gan personām, kuras piedalījās izvērtēšanā procesā, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri izvērtēšanas procesā nepiedalījās. Projekta ietvaros sasniegtais rezultāts – sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveide – ir ilgtermiņa ieguldījums Rēzeknes pilsētas sociālo pakalpojumu infrastruktūras un sociālās vides uzlabošanā un pilnveidošanā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” projektu vadītāja Ilvija Pisarenko

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?