Aprīļa sākumā Rēzeknes pilsētas dome pirmo reizi piešķīra līdzfinansējumu privātmājas pieslēgšanai pilsētas maģistrālajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Tas kļuva iespējams, pateicoties pagājušā gada jūnijā pieņemtajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”.

Saistošie noteikumi tika izstrādāti un pieņemti, lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem, jo tikai laikā no 2005. līdz 2013. gadam, kad tika aktīvi īstenoti galvenie investīciju projekti, pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes ūdens” izbūvēja maģistrālo ūdensvadu tīklu 36,14 km garumā, bet kanalizācijas tīklu – 20,79 km garumā, kā arī 8 jaunas notekūdeņu sūkņu stacijas. Kopumā Rēzeknē ir aptuveni 120 km gari ūdensvadu tīkli, un tikpat gari arī kanalizācijas tīkli. Kā teica pašvaldības uzņēmuma “Rēzeknes ūdens” vadītājs Gunārs Spradzenko, Rēzeknē šobrīd jau aptuveni 98% māju ir pieslēgtas maģistrālajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, un tas ir viens no augstākajiem rādītājiem valstī.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 90% (bet ne vairāk kā 2500 eiro) 1. un 2. grupas invalīdiem, kā arī viņu ģimenēm, ja persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti faktiski dzīvo kopā ar viņu un tās dzīvesvieta ir deklarēta adresē, kur plānots veikt pieslēgšanu; daudzbērnu ģimenēm; maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Uz līdzfinansējumu līdz 20% apjomā (bet ne vairāk kā 800 eiro) var pretendēt pārējie māju īpašnieki, kas vēlas savās mājās ierīkot civilizācijas ērtības. Vienīgais noteikums – uz līdzfinansējumu var pretendēt tikai tajā gadījumā, ja māja nekad agrāk nav bijusi pieslēgta maģistrālajiem tīkliem.

Šogad līdzfinansējuma piešķiršanai privātmāju pieslēgšanai pilsētas maģistrālajiem ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem pilsētas budžetā rezervēti 20 tūkstoši eiro. Bet tas nozīmē, ka vismaz 80 privātmāju īpašnieki, kas veido atlikušos 2%, kam nav pieslēguma maģistrālajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, var pretendēt uz pašvaldības finansiālo palīdzību.

Tā kā līdzfinansējums tiek piešķirts tikai pēc visu būvdarbu noslēguma, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un noslēgto līgumu ar SIA “Rēzeknes ūdens” par ūdens padevi un kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu, tad pirms darbu uzsākšanas un būvnieku meklēšanas jākonsultējas Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldē. Vai jums ir tiesības saņemt līdzfinansējumu? Kā rakstīt iesniegumu? Kas izstrādās projektu un kā izvēlēties izpildītājus? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs pašvaldībā.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?