Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes speciālisti pirms krietna laika informēja, ka pēc Komunālās ielas posmu rekonstrukcijas (1. un 2. kārtas) plānots starp izremontētām ielas daļām izbūvēt savienojošo posmu uz pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala (600 metru).

Pašlaik iedzīvotāji ir spiesti pārvietoties pa šauru grants ceļu, gar kuru vienā pusē stiepjas dzelzceļa līnijas, otrā pusē – necaurskatāma siena no betona plāksnēm. Patlaban šis posms ir Komunālās ielas daļa, savukārt brauktuves platums neatbilst normatīvam (svārstās diapazonā no 3 līdz 5 metriem) un ar to nepietiek divvirzienu satiksmei. Arī seguma stāvoklis nav labs, nav nodrošināta ūdens novadīšana, esošais grāvis un ceļa nomales ir aizaugušas.

Ņemot vērā visus faktorus, pašvaldība realizē projektu “Komunālās ielas savienojošā posma izbūve”, kas paredz normatīviem atbilstošas brauktuves izbūvi divvirzienu satiksmes organizēšanai, ietvju ierīkošanu, caurtekas un esošo inženierkomunikāciju atjaunošanu un to aizsargelementu celtniecību, apzaļumošanu un jaunas dzelzceļa pārbrauktuves izbūvi ar elektrobarjerām, kas aprīkotas ar lokāliem kontrolieriem (vecā pārbrauktuve tiks slēgta).

Visas minētās darbības ļaus nodrošināt Komunālajā ielā optimālu funkcionalitāti (kravas transportam izbūvēs septiņas nobrauktuves līdz pieguļošām teritorijām) un satiksmes drošību visiem, kuri pārvietosies industriālajā zonā. Atgādinām, ka minētais zemesgabals ir RSEZ teritorija.

Patlaban tiek gaidīti rezultāti atklātajam konkursam par būvdarbu veikšanu.

Jekaterina Smolicka, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?