Līdz 12. martam mācību darbs Valsts robežsardzes koledžā (turpmāk – VRK) noritēja atbilstoši Iekšlietu ministrijas, Valsts robežsardzes un VRK iekšējiem normatīvajiem aktiem, mēneša darba plāniem un izglītības programmām. Taču saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai nodrošinātu COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumus ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, no 13. marta tika pārplānots studiju un mācību process, pakārtoti studiju un mācību plāni, lai uzsāktu tā attālinātu īstenošanu.

VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents majors Eduards Agafonovs ir viens no pirmajiem docētājiem, kurš iesaistījās attālināto mācību procesā. Viņš komentē, ka VRK notika aktīva sagatavošanās nodarbību vadīšanai attālināti VRK e-apmācību sistēmā. Sagatavošanas procesā analizēts kādus priekšmetus iespējams mācīt attālināti topošajiem robežsargiem, kā arī to apgūšanas veids, vienojoties un ieviešot attālināto nodarbību īstenošanas veidus, izmantojot e-apmācību vides platformu „MOODLE” (Modulāra objekt-orientēta dinamiska mācību vide) un videokonferenču aplikāciju „ZOOM meeting”. „Man kā docētājam īsā laika posmā nācās izstrādāt jaunus mācību materiālus, gan pilnveidot esošus to ievietošanai e-apmācību vides platformā „MOODLE”,” stāsta E.Agafonovs. „Es primāri izvēlējos izmantot videokonferenču aplikācijas „ZOOM meeting” iespējas, jo man ir svarīga atgriezeniskā saite, kas ir iespējama videolekcijas laikā, kad kadeti uzreiz var uzdot interesējošos jautājumus.”

E.Agafonovs atzīmē galvenos pozitīvos momentus, vadot videolekciju šādā formātā: „Pirmkārt,  ir iespējams kontrolēt mācību satura atbilstību izglītības programmai, otrkārt, kadetiem ir brīva pieejamība un mācību satura lietojamība, treškārt, videolekcijai vienlaikus var pieslēgties neierobežots klausītāju skaits, kā arī pastāv iespēja apvienot vairākas funkcijas mācību procesā.”

Jāpiemin, ka šāda veida apmācības VRK tika organizētas jau iepriekš 2018.- 2019.gados, starptautiskā projekta BOMCA (Border Management Programma in Central Asia), attālināti lasot lekcijas Centrālāzijas valstu robežsargiem un piedaloties viņu nodarbībās.

Daloties pieredzē, E.Agafonovs piemin, ka pirmajā reizē kopā ar viņu videolekcijā piedalījās VRK Informātikas un sakaru nodaļa vecākais speciālists S.Neščereckis, kurš VRK ir atbildīgs par tehnisko e-apmācību sistēmas nodrošinājumu. Viņš 2008.gadā sadarbībā ar VRK Vispārizglītojošo priekšmetu katedras lektoru pulkvežleitnantu Janu Pavloviču uz e-apmācību vides „MOODLE” bāzes izveidoja VRK e-apmācību sistēmu. E.Agafonova pirmā lekcija noritēja pozitīvi, iepriekš sagatavota prezentācija bija labi saskatāma visiem kadetiem, kā arī tika sniegtas atbildes uz jautājumiem, kuri pēc tam tika iekļauti grupas sarakstē.

Docētāju kopīgā sanāksmē tika apspriesta attālināto mācību pirmā pieredze, kur E.Agafonovs dalījās ar savu pieredzi: „Docētāji var droši izmantot videokonferenču aplikācijas „ZOOM meeting” iespējas. Šajā sakarā E.Agafonovs atzīmē arī attālināto mācību negatīvus momentus: pirmkārt, tehnisku traucējumu risks, otrkārt,  nav iespējas novadīt praktiskās lekcijas, kas ir saistītas ar robežsargu darba specifiku. Protams, attālinātās videolekcijas neļauj pilnībā iemācīt jaunajam cilvēkam, kā kļūt par robežsargu, taču ārkārtējās situācijas laikā šāds risinājums ļauj nepārtraukt mācību procesu. Tā ir iespēja apgūt jaunākās attālinātās darbības tehnoloģijas, kas noteikti noderēs gan docētājiem perspektīvā realizējot apmācības, gan kadetiem turpmākajā dienestā. Pašlaik kopā ar kolēģiem tiek realizēta interaktīvā mācību līdzekļa izstrāde, kas sniegtu kadetiem iespēju apgūt robežpārbaudes tehnisko līdzekļu izmantošanas kārtību un pielietošanas paņēmienus virtuālajā vidē.”

Informāciju sagatavoja Eduards Agafonovs, VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras asistents; Diāna Deņisova, Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?