Pavisam drīz mēs priecāsimies par pirmajām uzplaukušajām koku lapām parkos un krāšņajiem pavasara ziediem pilsētas puķudobēs. Daudzi rēzeknieši gribētu, lai dzimtā pilsēta kļūtu vēl zaļāka un skaistāka, bet puķudobes būtu daudzveidīgākas un krāšņākas.

Jau no nākamā gada būs manāmas būtiskas izmaiņas pilsētas apzaļumošanā, jo šobrīd Rēzeknes pilsētas domes speciālisti kopā ar profesionāliem ainavu arhitektiem no SIA “Ainavas izpētes un plānošanas institūts” strādā pie pilsētas apstādījumu koncepcijas izstrādes. Šī darba, kas tika uzsākts pagājušā gada augustā, rezultātā jātop detalizētām Rēzeknes pilsētas apstādījumu plānošanas, labiekārtošanas un kopšanas vadlīnijām, ņemot vērā Rēzeknes pilsētas struktūru, identitāti, dabas vērtības un kultūrvēsturisko mantojumu. Izstrādājamā koncepcija sastāvēs no divām daļām – teorētiskās (kurā tiks apkopoti galvenie ieteikumi apstādījumu plānošanai un doti piemēri) un grafiskā materiāla (kurā tiks detalizēti aprakstītas koncepcijas īstenošanas prioritātes un posmi).

Kā pastāstīja Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, strādājot pie koncepcijas, speciālisti izpētīja burtiski visu pilsētas teritoriju, novērtēja pilsētā esošo apstādījumu stāvokli un atklāja problemātiskākās teritorijas, kurām tiks pievērsta īpaša uzmanība, tas ir, tām tiks izstrādāts detalizēts apzaļumošanas plāns. Tiks sniegti konkrēti ieteikumi par to, kādas koku, krūmu, mūžzaļo dekoratīvo stādījumu un ziedu šķirnes vislabāk der mūsu pilsētai, ņemot vērā klimatu, šķirņu zonējumu un mūsu pilsētā izveidojušās vēsturiskās apzaļumošanas tradīcijas.

Darba pie koncepcijas praktiskā daļa jau ir pabeigta un šobrīd speciālisti apkopo materiālu un izstrādā praktiskos padomus. Saskaņā ar līguma noteikumiem, pilsētas zaļo apstādījumu koncepcijai jābūt pilnībā izstrādātai jau līdz maija beigām.

Pilsētas iedzīvotājus visvairāk, protams, interesē, vai Rēzeknē parādīsies jaunas puķudobes un citās pilsētās tik populārās puķu piramīdas, kā arī vai un kur tiks iestādīti jauni koki. Uz visiem šiem jautājumiem atbildes būs koncepcijā, bet patiesībā pilsēta iegūs daudz plašāku un efektīvāku vides plānošanas instrumentu. Koncepcijā būs sniegti priekšlikumi vides objektu izvietošanai, izvērtēta esošā pilsētas vides ainava, kā arī tiks atzīmētas ainaviski vērtīgās teritorijas, izstrādāts ainavas attīstības, prioritāšu un saglabāšanas plāns. Turklāt speciālisti sniegs ieteikumus transporta un gājēju kustības plūsmai, kluso un aktīvo atpūtas zonu un dzīvojamo zonu attīstībai. Pilsētas apzaļumošanas koncepcija tiek izstrādāta, ņemot vērā arī tūrisma attīstību. Piemēram, koncepcijas autori izcels dažas mūsu pilsētai īpaši raksturīgas ainavas, kuras var kļūt par vienām no pilsētas vizītkartēm un kuras mēs, rēzeknieši, tādā rakursā, iespējams, nekad neesam skatījuši.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?