Kārtējā Domes sēdē 8. maijā deputāti apstiprināja Rēzeknes pilsētas pašvaldības 2019. gada konsolidēto finanšu pārskatu. Tajā apkopota informācija par sasniegtajiem rezultātiem pilsētas ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un par budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju pildīšanai.

2019. gadā Rēzeknes pilsētas konsolidētā budžeta kopējie ieņēmumi bija 53 112 950 eiro, kas ir gandrīz par 3 miljoniem vairāk nekā 2018. gadā. No ES struktūrfondiem pilsēta pagājušajā gadā saņēma 12 072 900 eiro (salīdzinājumam 2018. gadā – 14 616 800 eiro, 2017. gadā – 5 851 500 eiro), kopējais valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju apjoms veidoja 17 541 000 eiro. Pēdējo gadu laikā tā ir lielākā summa, jo 2018. un 2017. gadā pilsēta saņēma pa 14,6 miljoniem eiro, bet 2016. gadā – 13,1 milj. eiro. Vislielākā dotācija, kas tika ieskaitīta pilsētas budžetā, veidoja 8 117 215 eiro. Tā bija Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācija pedagogu darba apmaksai, bezmaksas pusdienu nodrošināšanai un pasākumu rīkošanai izglītības sfērā. Tāpat Rēzekne pagājušajā gadā saņēma 6 700 923 eiro no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas ir par 221 200 eiro vairāk nekā 2018. gadā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2019. gadā pašvaldības budžetā ieskaitīti 16 012 200 eiro apmērā, kas ir par 1 113 500 eiro vairāk nekā 2018. gadā. Kopējā pārskaitītā nekustamā īpašuma nodokļa summa veidoja 970 200 eiro, tajā skaitā 390 400 eiro – nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, 373 600 eiro – par ēkām un būvēm un 206 000 eiro – par mājokli. Jāpiebilst, ka saskaņā ar finanšu atskaites datiem, Rēzeknē ir 15 016 nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji.

Pilsētas konsolidētā budžeta izdevumi 2019. gadā veidoja 60 983 631 eiro. Vēl pirms gada, 2018. gadā, pilsēta izlietoja 61 628 810 eiro.

Kredītsaistības 2019. gadā veidoja 6,9% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Ja salīdzināt Rēzekni ar citām Latvijas lielajām pilsētām, tad Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā un Rīgā kredītsaistības ir lielākas un veido no 9% (Daugavpilī) līdz 10,5% (Rīgā).

Kā jau ierasts, proporcionāli lielākā pilsētas budžeta izdevumu daļa – 46% (jeb 27 394 000 eiro) – tiek novirzīta Izglītības pārvaldei. Turklāt pagājušajā gadā izdevumi izglītības nozarei, salīdzinot ar 2018. gadu, pieauga par 44%. Tas ir saistīts ar lielu projektu īstenošanu – 1. Valsts ģimnāzijas un 2. vidusskolas ēku rekonstrukciju. Faktiskie vidējie izdevumi viena bērna uzturēšanai pilsētas mācību iestādēs 2019. gadā veidoja 656,27 eiro skolās un 2031,59 pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ekonomiskajai darbībai (pilsētas attīstībai) izlietotā summa veidoja 11 022 000 eiro (jeb 18% no kopējiem budžeta izdevumiem). 2019. gadā pašvaldība īstenoja 12 investīciju projektus par kopējo summu 26,2 miljoni eiro. Lielākie projekti pilsētā pagājušajā gadā bija Olimpiskā centra būvniecība (6,7 milj. eiro) un projekts “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei”, kura īstenošanā tika ieguldīti 6,4 milj. eiro.

Kultūrai un sportam Rēzeknē 2019. gadā iztērēti 10 779 000 (jeb 18% no budžeta). Tas ir par 29% vairāk nekā 2018. gadā. Šajā summā ir iekļautas arī dotācijas Latgales vēstniecībai GORS un Rēzeknes Olimpiskajam centram, kā arī izdevumi Olimpiskā centra Rēzeknes arēnas būvniecībai – 6 milj. eiro.

Izdevumi sociālajai aizsardzībai veidoja 5 319 000 eiro (9% no budžeta izdevumiem), no kuriem 1 049 242 eiro izmaksāti sociālo pabalstu veidā.

Koplietošanas teritoriju sanitārā tīrīšana, atkritumu izvešana no šīm teritorijām, notekūdeņu apsaimniekošana, lietus kanalizācijas kolektoru remontdarbi, pilsētas zaļumsaimniecības uzturēšana, klaiņojošo dzīvnieku ķeršana un īslaicīga uzturēšana – tas viss un daudz kas cits ir izdevumu pozīcijā “vides aizsardzība”. Tam tika atvēlēti 1 541 300 eiro (jeb 3% no kopējiem budžeta izdevumiem).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana pagājušajā gadā izmaksāja 992 000 eiro (jeb 2% no budžeta izdevumiem), tostarp, piemēram, pilsētas apgaismojumam, pilsētas ielu apgaismojuma apkopei un remontam izlietoti 245 000 eiro.

Kā jau katru gadu, jūnija beigās tiks apstiprināts pašvaldības publiskais gada pārskats, kurā tiks apkopoti pašvaldības darba rezultāti visās sfērās, un viena no šī gada pārskata sastāvdaļām ir konsolidētais finanšu pārskats. Ar visu pašvaldības gada pārskatu, kā arī ar finanšu pārskatu varēs iepazīties jūlija sākumā.

Finanšu pārskata prezentācija

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?