Uzsākta projekta “Ceļa savienojošā posma izbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, industriālo teritoriju pieejamība” īstenošana.

Projekta mērķis ir ceļa savienojošā posma pārbūve no Maskavas ielas līdz dzelzceļam, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta ietvaros tiks veikta asfaltbetona ceļa seguma pārbūve un pazemes inženierkomunikāciju izbūve, proti, tiks izbūvēts jauns ielas apgaismojums, jauna lietus kanalizācijas sistēma, jauns maģistrālais ūdensvads un sadzīves kanalizācijas tīkli t.sk., sūkņu stacija. Ceļa posma pārbūvējamais garums – 760 m. Projekta plānoto darbību rezultātā tiks izveidotas vismaz 20 jaunas darbavietas, degradētās teritorijas platība tiks samazināta par 0,78 ha.

Pārbūvējamais ceļš uzlabos pieejamību un apkārtējo vidi jau šobrīd projekta teritorijā strādājošiem komersantiem. Projekta īstenošana nodrošinās ērtu piekļūšanu blakus esošajiem objektiem, veicinās industriālās vides sakārtošanu, attīstību un pievilcīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu esošajiem uzņēmējiem, kā arī piesaistīs jaunus uzņēmējus un investorus. Tiks palielināts privāto investīciju apjoms reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībā, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai, un, balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu vajadzībām.

Projekta kopējie izdevumi ir 1 395 173,83 eiro, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 238 428,63 eiro.

Atbalsta summa – 100 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 238 428,63 eiro, no tās:

  • Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums: 66,12% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 818 897,00 eiro,
  • valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3,50 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 43 353,37 eiro,
  • pašvaldības finansējums: 30,38 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 376 178,26 eiro.

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi – 156 745,20 eiro, ko finansēs pašvaldība.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes Pilsētvides un attīstības pārvaldes Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Daina Bārdule

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?