Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Aprīļa sākumā, burtiski pirmajās dienās pēc darbu atsākšanas Ziemeļu rajona parkā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tika atrasti 1941. gada beigu – 1942. gada sākuma padomju karagūstekņu masu apbedījumi. Pateicoties Latvijas meklēšanas vienības “Leģenda” piesaistīšanai, izdevās noteikt apbedījumu robežas, un būvdarbi šajā vietā tika nekavējoties pārtraukti.

Ziemeļu rajona parka rekonstrukcija notiek Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās (Zaļās pilsētas plānošana)” (LV-RU-021), un galvenajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem jau šogad.

Tā kā dažādos vēsturiskajos avotos ir minēti vairāki iespējamie šeit apbedīto cilvēku skaita varianti (turklāt tie nav tikai no slimībām, nespēka, sišanas mirušie un nošautie padomju karagūstekņi, bet arī, piemēram, tie, kas mira no slimībām karantīnas barakās pēc Pirmā pasaules kara), tika pieņemts lēmums piesaistīt parka teritorijas (aptuveni 3 hektāri) izpētei speciālistus, kas strādā ar ģeoradariem. Otrdien, 19. maijā, SIA “GEOMATIC” pārstāvis – sertificēts inženieris-ģeodēzists Edgars Pinkovskis ar ģeoradaru izpētīja parka rekonstruējamo teritoriju, lai varētu atrast vēl neatklātus apbedījumus. Pētījuma rezultātā tika iezīmētas dažas īpašas vietas un tur tika veikti pārbaudes rakumi. Pavisam bija 8 šādas vietas dažādās parka norobežotās teritorijas daļās, un septiņās no tām kaulu atliekas netika atrastas. Vienā vietā tika atrastas koka guļbūvju paliekas un liels daudzums dzeloņdrāšu, kas ļauj pieņemt, kur atradās karantīnas laiku koka barakas, bet citā vietā tika atrasta akmeņu rinda, kas izskatās pēc fundamenta paliekām. Radars galvenokārt parādīja vietas, kur zem zemes atradās daudz būvniecības atkritumu, radās iespaids, ka savulaik ar šiem atkritumiem tika aizbērtas tranšejas.

Ar ģeoradaru un vienu pārbaudes rakumu (kurā tika atrasti kauli) izdevās precīzāk noteikt agrāk atrasto masu apbedījumu robežas. Jau ziņojām, ka šajā vietā tiks izveidota oficiāli noteikta apbedīšanas vieta, un visas pirms tam izraktās cilvēku kaulu atliekas tiks šeit apglabātas. Šobrīd ainavu arhitekti strādā pie Ziemeļu rajona parka apzaļumošanas koncepcijas izmaiņām, lai iezīmētu apbedījumu vietu un šajā vietā izveidotu skaistu un situācijai atbilstošu masu kapu zaļo ietvaru.

Projekta vadītāja Nataļja Jupatova stāsta, ka vēsturiskie notikumi, kas norisinājās šajā teritorijā 20. gadsimtā, bija ļoti dažādi un, galvenokārt, traģiski un mums jāciena mūsu pilsētas toreizējā nomalē kritušo piemiņa. “Tieši tāpēc mums bija ļoti svarīga teritorijas papildus pārbaude ar ģeoradaru. Mēs gribam, lai šodien, 21. gadsimtā, parkam sāktos jauna vēstures lappuse, lai šī vieta kļūtu par rēzekniešu atpūtas vietu un tūristu apskates objektu, bet vēsturiskā piemiņa noteikti tiks saglabāta,” teica N.Jupatova.

A.Lebeda foto

Kopējās projekta izmaksas ir 650 560,77 eiro, no kuriem līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 585 504,69 eiro

Kontaktinformācija: projekta vadītāja  Nataļja Jupatova, t. +371 64607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome (vadošais partneris),  www.rezekne.lv;
  • Pleskavas pilsētas administrācijas būvniecības departaments.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?