“Rēzeknes ūdens” 2019. gada peļņu novirzīs konkrētiem mērķiem