Apkopojot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rēzeknes ūdens” darba rezultātus 2019. gadā, novērojami uzlabojumi darba rādītāju dinamikā. Pārdotā ūdens daudzums, salīdzinājuma ar 2018. gadu, ir palielinājies par 33 872 m3, bet attīrīšanai pieņemto notekūdeņu daudzums – par 707 m3.

Rēzeknes pašvaldība neiekasēs dividendes 10% apmērā no SIA “Rēzeknes ūdens” 5727 eiro apmērā, bet visa summa – 57 272 eiro – tiek novirzīta konkrētiem mērķiem:

  • jauna ūdensapgādes tīklu un pievadu izbūve posmā no Jupatovkas ielas 18 līdz Jupatovkas ielas 20a. Aptuvenās izmaksas – 21 545 eiro;
  • vakuumsūkņa automašīnas iegāde – aptuvenās izmaksas 30 000 eiro;
  • jauna pakalpojuma izstrāde – pieslēgums pie maģistrālajiem tīkliem fiziskām personām. Izmaksas 5727 eiro apmērā.

Bez pamatdarbības SIA „Rēzeknes ūdens” veica papildus saimniecisko darbību:

  • NAI Laboratorijas pakalpojumi;
  • tualešu atsūknēšana;
  • kanalizācijas tīklu skalošana ar SCANIA u.c.;
  • ūdens mērītāju plombēšana;
  • lietus kanalizācijas apkalpošana pilsētā;
  • pārvietojamo biotualešu noma.

Veicot papildus darbus un pakalpojumus, uzņēmums efektīvāk izmantoja tā rīcībā esošos resursus un uzlaboja finanšu gada rādītājus.

Jaunu tīklu būvniecības un pakalpojumu pieejamības apjoma palielināšanas komponentes ietvaros Rēzeknes pilsētas teritorijā izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 90 metru garumā, kanalizācijas pašteces vads 70 metru garumā, spiedvads 90 metru kopgarumā, kā arī notekūdeņu pārsūknēšanas sūkņu stacija Ozolu ielā.

Rēzeknes pilsētas domes realizēto Eiropas Savienības līdzfinansēto pilsētattīstības projektu ietvaros pabeigts darbs pie Brīvības, Maskavas, Varoņu un Blaumaņa ielu kompleksās rekonstrukcijas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nodrošināšanas un patērētāju pievadu pārslēgšanas pie jaunizbūvētajām komunikācijām.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?