Rēzeknē notika seminārs ar skatu pilsētas nākotnē

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu “Zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai” – tā saucās divu dienu starptautiskais seminārs, kurš notika tiešsaistē šā gada … Turpiniet lasīt Rēzeknē notika seminārs ar skatu pilsētas nākotnē