Pašvaldības uzņēmumam AS “Rēzeknes siltumtīkli” 2019. gads, saskaņā ar gada finanšu pārskatā apkopoto informāciju, kļuva par gadu, kad tika īstenoti un sagatavoti svarīgi projekti un turpinājās darbi pie pilsētas siltumtrašu izbūves un rekonstrukcijas.

Saskaņā ar attīstības stratēģiju, uzņēmums “Rēzeknes siltumtīkli” īpašu uzmanību velta darbībai, kas vērsta uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu un daļēju pāreju no fosilo energoresursu (dabasgāzes) izmantošanas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Pagājušā gada jūnijā noslēdzās divu jaunu granulu apkures katlu (katrs ar jaudu 490 kW) uzstādīšanas projekts. Projekta kopējās izmaksas veidoja 482 989,01 eiro (ar PVN), no kurām 40% (136 192,84 eiro) veidoja Kohēzijas fonda finansējums. Tāpat pagājušajā gadā tika veikti visi nepieciešamie darbi, lai 2020. gadā sāktu īstenot jaunas katlumājas būvniecības projektu Ziemeļu rajonā. Jaunā katlumāja jau tiek būvēta, un tur plānos uzstādīt divus šķeldas apkures katlus, katru ar jaudu 3 MW. Projekta kopējās izmaksas veido 4 438 300,57 eiro, tostarp Kohēzijas fonda atbalsts – 1 356 806,80 eiro (40%). Jauno katlumāju plānots nodot ekspluatācijā šā gada beigās. Jāpiebilst, ka nākotnē uzņēmums “Rēzeknes siltumtīkli” plāno uzbūvēt šķeldas katlumāju arī pilsētas centra rajonā, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, vai arī īstenojot publisko vai privāto partnerību. Šobrīd tiek izstrādāta jaunās katlumājas projekta dokumentācija.

Siltumtīklu kopējais garums 2019. gada beigās pilsētā bija 38 868 metri, no kuriem 14 888 metrus veido jau rekonstruētie siltumtīkli ar iepriekš izolētām caurulēm. 2019. gadā tika nomainīti 1 169 metri cauruļvadu, kā arī izbūvēts jauns siltumtrases posms 121 metra garumā Atbrīvošanas alejā 98. Pagājušā gada laikā tika likvidētas 23 siltumtīklu avārijas, kuras galvenokārt tika atklātas siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes laikā. Kā liecina uzņēmuma informācija, siltuma zudumi siltumtīklos veidoja 16,11% no kopējā siltumenerģijas daudzuma, kas tiek nodots pa siltumtīkliem. Salīdzinājumam – 2018. gadā šis rādītājs bija par 1,24% lielāks un veidoja 17,35%.

Pašvaldības uzņēmums “Rēzeknes siltumtīkli” jau vairākus gadus veic plānveidīgu modernizāciju patērētās siltumenerģijas uzskaites jomā, un pagājušais gads nebija izņēmums – iegādāti 10 jauni ultraskaņas siltumskaitītāji. Pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, pilsētā ir palikuši tikai 9 objekti, kas nav aprīkoti ar šādu mūsdienīgu aparatūru. Turklāt 2019. gadā 12 dzīvojamās mājās uzstādītas attālinātas siltumskaitītāju uzraudzības un vadības sistēmas (telemetrija).

Noslēdzoties 2019. gadam, siltumenerģijas  lietotāju kopējais parāds ir samazinājies par 14% . Darbs ar parādniekiem noris nepārtraukti. Ik mēnesi nemaksātājiem tiek izsūtīti brīdinājumi, pirmstiesas pretenzijas, uzaicinājumi noslēgt vienošanos par parāda apmaksu. 2019. gadā tika piesaistītas 2 parādu piedziņas kompānijas, kurām tika nodotas 168 parādnieku lietas. Rezultātā atgūtā summa veidoja 80-85%. Pārskata gadā tiesvedības kārtā tika iesniegti 280 prasības pieteikumi par parāda par siltumenerģijas piegādi un lietošanu piedziņu, tiesā iesniegto parādu prasības pieteikumu kopsumma veido 175 434,74 eiro. 2019. gadā uzņēmums turpina sadarbību ar AS ”Kredītinformācijas birojs”, kas ir publiskā parādnieku datu bāze, kas motivē debitorus norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumiem.

2019. gadu uzņēmums “Rēzeknes siltumtīkli” noslēdza ar 3 131 eiro peļņu, kura pilnā apjomā tiks novirzīta uzņēmuma tālākai attīstībai.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gadā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas tarifu projektus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.aprīlī.  Pēc vienošanās ar AS “Latvijas Gāze” par dabas gāzes tirdzniecības cenas samazinājumu, uzņēmums iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai gala tarifa projektu, pēc kura apstiprināšanas par 5,02% plānots samazināt tarifu par siltumenerģijas apgādes pakalpojumiem. Piedāvāto tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jāizskata trīs mēnešu laikā, līdz ar to, tas varētu stāties spēkā jau ar nākamās apkures sezonas sākumu.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?