Tuvojas noslēgumam projektā “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” paredzētie būvdarbi, kas iekļauj fasāžu un pamatu, jumta un grīdas pārsegumu siltināšanu, logu nomaiņu, ventilācijas sistēmas un tās elementu izbūvi un rekonstrukciju, apkures sistēmas un tās elementu izbūvi un rekonstrukciju, apgaismojuma sistēmas elementu nomaiņu uz jauniem LED gaismekļiem.

Šobrīd paveikti visi fasādes atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kuru rezultātā tiks panākts vairāk nekā 50% siltumenerģijas ietaupījums, kā arī nodrošināti patīkami mācību un darba apstākļi audzēkņiem, pedagogiem un personālam. Vienlaikus atjaunotā ēkas fasāde uzlabos ēkas vizuālo izskatu, ļaujot ēkai labāk iekļauties esošajā pilsētvidē.

Noslēgušies visi mēbeļu un aprīkojuma iepirkumi, kas norisinājās projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” ietvaros. Būvniecības darbiem tuvojoties noslēgumam, tiek piegādātas ergonomiskas mēbeles mācību kabinetiem; piegādāts un uzstādīts jauns informācijas komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – datori, planšetdatori, interaktīvie ekrāni un citas iekārtas. Aktu zālē plānots uzstādīt projektoru, mūsdienīgu apgaismojuma un apskaņošanas risinājumu, kas ļaus Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijai efektīvāk pildīt Reģionālā metodiskā centra funkcijas, kura darbības nodrošināšanai tiks izveidotas telpas arī ēkas 1. stāvā, tai skaitā konferenču telpa.

Darbi tiek īstenoti ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Nacionālas nozīmes izglītības centra attīstība Rēzeknes pilsētā, izveidojot un modernizējot vispārējās vidējās izglītības mācību vidi kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītības ieguvei” (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/031) un 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” projekta “Rēzeknes pilsētas Valsts 1.ģimnāzijas  ēkas Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana” (projekta Nr.4.2.2.0/17/I/111) ietvaros.

Informāciju sagatavoja telpiskās attīstības plānotāja – projektu vadītāja Marina Labanovska

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?