Lai gan ārkārtējā situācija jau ir beigusies, tomēr ir saglabājusies virkne ierobežojumu, kas jāievēro, lai apturētu Covid-19 infekcijas izplatību. Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” struktūrvienības informē par savu darbu un pakalpojumu sniegšanu.

Pensionāru Sociālo pakalpojumu centrs

Saistībā ar 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumi” kurā ir iekļauti īpaši epidemioloģiskās drošības nosacījumi sociālo pakalpojumu saņemšanai, Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā informē:

 • personai, pirms saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas ir jābūt veiktam Covid-19 testam un tam jābūt negatīvam,
 • personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības uz Pensionāru sociālo pakalpojumu centru, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
 • persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.

Vienlaikus informējam, ka pārējos sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:

 • persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
 • personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Sākot ar 2020. gada 10. jūniju Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā pakāpeniski tiks atcelti pasākumi, kas bija noteikti koronavīrusa izplatības ierobežošanai.

Lai nodrošinātu visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus – ieturēt divu metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai:

 • Pensionāru sociālo pakalpojumu centra iemītnieku apmeklējumi notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Apmeklētāji bez iepriekšēja pieraksta netiks pieņemti;
 • apmeklētājiem atrodoties Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, jālieto mutes un deguna aizsegs – sejas maska, sejas aizsegs vai respirators;
 • viena apmeklējuma laiks ne ilgāk kā 1 (viena) stunda;
 • pie viena Pensionāru sociālo pakalpojumu centra iemītnieka vienlaicīgi var atrasties viens apmeklētājs.

Telefoniski pieteikties uz apmeklējumu var darbadienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, zvanot pa t. 26674766 vai 26482283.

Sākot no 15. jūnija atsāk savu darbību Dienas aprūpes centrs (Rēznas ielā 41), ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā (Rēznas iela 41) 2020. gada 18. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 14.00 būs pieejams dušas pakalpojums. To varēs izmantot tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Telefoniski pieteikties var darbadienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, zvanot pa t. 26577837 (sociālā darbiniece Nataļja Koroļova). Maksa par pakalpojumu personai darbspējīgā vecumā 4,84 eiro; pensionāriem, personām ar noteikto I vai II invaliditātes grupu 2,54 eiro.

Dienas centrs pensionāriem

Dienas centrs Zemnieku ielā 16A informē, ka no 10. jūnija atsāk pulciņu nodarbības, ievērojot visus drošības pasākumus.

Pulciņu apmeklējums notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Lūdzam sazināties telefoniski un pieteikties uz nodarbībām, zvanot uz sekojošiem tālruņu numuriem:

 • adīšanas un kulinārijas pulciņi – Valentīna (tālr. 29918189)
 • datorapmācības pulciņš – Svetlana (tālr. 29663221)
 • aerobikas un iekštelpu vingrošanas pulciņi – Inna (tālr. 26782149)
 • trenažieru pulciņš – Ļubova (tālr. 20204795)

Dienas centrs piedāvā (līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu – pasi):

 • veļas mazgāšanas pakalpojumu – katru darba dienu no 8.00 – 14.00 pēc iepriekšējā pieraksta pa mob. 20204795;
 • dušas pakalpojumu – otrdienas no 8.00 – 14.00 pēc iepriekšējā pieraksta pa mob. 20204795.

Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļa ar 10. jūliju atsāks klientu pieņemšanu klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus. Pieņemšana notiks pēc iepriekšējā pieraksta.

Lūdzam sazināties telefoniski un pieteikties uz pieņemšanu pie sociālā darba speciālista, zvanot uz šādiem tālruņa numuriem:

 • valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums, VDEĀVK dokumentu sagatavošana – sociālā darbiniece Jeļena Koškorjova (tālr. 29475290),
 • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums – sociālā darbiniece Sandra Dudko (tālr. 26450017),
 • medicīniskās rehabilitācijas pakalpojums (tālr. 27884992),
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar GRT – Inese Zelča (tālr. 27884992).

Asistentu pakalpojuma atskaišu pieņemšana turpinās attālināti, atskaites varēs atstāt pārvaldē speciāli tam paredzētā vietā. Ja nepieciešama speciālista konsultācija asistenta pakalpojuma sniegšanas jautājumā, lūdzam sazināties telefoniski un pieteikties uz pieņemšanu – sociālā darbiniece Sanita Beņkaloviča (tālr. 27884992)

Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļa

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālās palīdzības nodaļa informē, ka ar 9. jūniju nodaļa uzsāka klientu pieņemšanu klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus. Pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Klienti bez iepriekšēja pieraksta netiek pieņemti.

Lūdzam sazināties telefoniski un pieteikties uz pieņemšanu pie sociālā darba speciālista, zvanot uz šādiem tālruņa numuriem:

 • statusu pagarināšana, pabalstu noformēšana, konsultācijas – sociālās palīdzības organizatores Ināra Peļņa (tālr. 26658062), Nadežda Nikitina (tālr. 27332267), Alla Nikulina (tālr. 28334734), Ruta Derbakova (tālr. 28657110);
 • pirmreizējie klienti, krīzes pabalsts, citi jautājumi – sociālās darbinieces Vineta Zirnīte (tālr. 27334457), Sandra Stubure (tālr. 26639111); nodaļas vadītāja Alīna Klimone (tālr. 29214429).

Atgādinām, ka klientiem, kuriem statuss beidzās valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, trūcīgā vai maznodrošinātā statuss un visa sociālā palīdzība, kas bija piešķirta uz statusa laiku, tika automātiski pagarināta līdz 2020. gada 31. jūlijam. Uz Sociālo dienestu šiem klientiem nav jānāk. Statusu pagarināšana šādos gadījumos klātienē notiks, sākot ar augustu.

Sociālā dienesta Atbalsta nodaļa

Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļa atsāk klātienes klientu pieņemšanu, ievērojot visus drošības pasākumus.

Klientu pieņemšana notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Tāpēc lūdzam iepriekš telefoniski sazināties un pieteikties uz pieņemšanu pie konkrētā sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem. Tālruņa numuri saziņai:

 • Svetlana Petrova,  tālr. 27878552
 • Liliāna Kaša, tālr. 28688766
 • Natālija Valtere, tālr. 26664821
 • Marina Červinska, tālr. 22021020

Krīzes situācijā personām ir iespēja saņemt psiholoģisko palīdzību, zvanot Aijai Kondrovai pa tālruni 29870805 darba dienās no 8.00 līdz 16.30 .

Citu jautājumu gadījumā, kas skar ģimenes ar bērniem, zvanīt Atbalsta nodaļas vadītājai Anitai Batarei, tālr. 28302279.

Informāciju sagatavoja pārvaldes “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere un Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Alīna Klimone, Atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batare

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?