Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Rēzeknes pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Kārtējā projekta “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās Rēzeknē un Ostrovā” (LV-RU-017) vadības darba grupas tikšanās notika tiešsaistes formātā 19. jūnijā.

Tikšanās sākumā visi projekta partneri sniedza atskaiti par budžeta izpildi, kāds aprīkojums iegādāts (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte un Pleskavas valsts universitāte) un cik tālu ir pavirzījušies būvdarbi (Ostrovas rajona administrācija un Rēzeknes pilsētas dome). Jāsaka, ka galvenos būvdarbus Ostrovas uzvaras parkā un Krasta ielā Rēzeknē plānots pabeigt jau šogad un pavisam drīz jaunās promenādes gar Veļikajas upi un Rēzeknes upi priecēs abu pilsētu iedzīvotājus un viesus.

Tikšanās galvenā daļa bija veltīta kopīgo pasākumu, kurus šobrīd rīkot nav iespējas, it īpaši Pleskavas apgabala teritorijā Krievijā (Latvijā daudzi ierobežojumi jau ir atcelti), apspriešanai. Par vienu no projekta rezultātiem bija jākļūst ūdens resursu vadības rokasgrāmatai, lai piesaistītu tūristus Rēzeknei un Ostrovai. Pie rokasgrāmatas izstrādes bija jāstrādā studentiem kopā ar saviem pedagogiem, un galvenokārt runa ir par praktisku vispusīgu upju izpēti Krievijas-Latvijas grupu sastāvā. Projekta darba grupa pieņēma lēmumu par iespējamām studentu pētījumu formāta izmaiņām un to saskaņošanu ar sekretariātu.

Projekta darba grupas sēdē tika skatīts arī jautājums par semināru rīkošanu tūrisma nozares profesionāļiem un tūrisma jomas uzņēmējiem. Tika pieņemts lēmums pārcelt starptautiskos seminārus uz vēlāku laiku, kad būs iespējami un droši braucieni vienam pie otra. Pretējā gadījumā tiks apspriests jautājums par semināru rīkošanu tiešsaistes formātā.

Kopējais projekta budžets – 621 021,77 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam – 558 919,59 eiro.

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Nataļja Jupatova, t. +37164607686, e-pasts: natalija.jupatova@rezekne.lv

Projekta partneri:

  • Rēzeknes pilsētas dome
  • Ostrovas rajona administrācija
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
  • Pleskavas valsts universitāte

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

 

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?