Sestdien, 11. jūlijā plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas domes telpās (Atbrīvošanas alejā 93, 1.stāva apspriežu telpā) apmācības programmu apguvi uzsāks jaunās audžuģimenes un adoptētāji.  Mācībām var pieteikties laulātie (personas), attiecībā uz kurām bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka laulātie (persona) ir piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, vai gadījumā, ja laulātie (persona) vēlas uzsākt bērna adopcijas procesu. Tāpēc visiem interesentiem būtu vispirms jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā, lai saņemtu visu informāciju par nepieciešamajām formalitātēm, lai kļūtu par audžuģimeni vai adoptētāju.

Mācību programmu mērķis: sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas potenciālajiem audžuvecākiem un adoptētājiem nepieciešamas efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai. Augsti profesionāli dažādu jomu speciālisti – psihologs, sociālais darbinieks, jurists un pedagogs palīdzēs jaunajām audžuģimenēm un adoptētājiem izprast bērna fiziskās un emocionālās pamatvajadzības; spēt novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību; izprast bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prast veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām; izprast drošas piesaistes nozīmi un prast radīt bērnam drošu ģimenisku vidi; attīstīt spējas darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem un organizācijām bērna labklājības nodrošināšanai u.c.

Mācību programmas saskaņotas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā un to ilgums ir 64 akadēmiskās stundas teorētiskās un praktiskās nodarbības audžuģimenēm un 56 stundas adoptētājiem, kā arī 16 akadēmiskās stundas prakse, kuras laikā ģimenes apgūs pieredzi ārpusģimenes aprūpē.

Jauno audžuģimeņu un adoptētāju apmācības organizē Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība „Domus”, kas jau vairākus gadus darbojas Jēkabpilī un 2018.gadā ir nodibinājusi Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru, kas veic Labklājības ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – nodrošina valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu Jēkabpils pilsētā un blakus esošajos novados.

2020. gada sākumā biedrība noslēdza ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību nodomu protokolu par sadarbību un, pateicoties pašvaldības atbalstam, ir saņēmusi lietošanā telpas Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē. Biedrība cer jau tuvākajā laikā Labklājības ministrijā reģistrēt Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru, kurā atbalstu varētu saņemt ne tikai Rēzeknes pilsētas, bet arī visu apkārtējo novadu audžuģimenes, adoptētāji, aizbildņi un viesģimenes.

Audžuģimenes un specializētās audžuģimenes, kas jau ir pieņēmušas savā aprūpē bez vecāku gādības palikušos bērnus, var jau laicīgi ieplānot savu laiku un šī gada 19.septembrī Rēzeknē apgūt astoņu akadēmisko stundu zināšanu pilnveides mācības programmu, kuras tēma: “Devianta, delikventa un pašdestruktīva uzvedība bērniem audžuģimenē” . Semināru vadīs klīniskā psiholoģe Nadežda Balode. Audžuģimenes iegūs vispusīgu priekšstatu par uzvedības grūtību veidošanās cēloņiem (sociāli, psiholoģiski, fizioloģiski un ģenētiski noteiktas uzvedības grūtības), būs iespēja apzināt uzvedību grūtību veidus un to saistību ar emocionālajiem pārdzīvojumiem, kā arī attīstīt audžuģimenes kognitīvās un novērošanas prasmes.

Pieteikties mācībām, kā arī saņemt citu informāciju var biedrības izveidotajā interneta vietnē www.domusatbalsts.lv sadaļā “apmācības”, rakstot e-pastu: domusbiedriba@gmail.com vai zvanot uz tālruni 22312018.

Informāciju sagatavoja: Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “Domus” valdes priekšsēdētāja Aļona Semeiko

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?