Vairums pilsētas iedzīvotāju pamanīja, ka jau apmēram gadu Krastā ielā aktīvi notiek būvdarbi. Līgums starp Rēzeknes pilsētas domi un SIA “Ceļi un tilti” par Krasta ielas pārbūvi tika parakstīts 2019. gada 5. jūnijā un līguma termiņš ir 18 mēneši. SIA “KEM” izstrādātais būvprojekts “Krasta ielas, Rēzeknē rekonstrukcija” paredz visas Krasta ielas pārbūvi no Dārzu ielas līdz Kr. Valdemāra ielai, kopējā garumā 1678 m. Būvprojekta īstenošana sadalīta teritoriāli un finansiāli divās daļās: ielas posms 920 m garumā no Dārzu ielas līdz Pulkv.Brieža ielas tiks pārbūvēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros; savukārt ielas posmā 758 m garumā no Pulkv.Brieža ielas līdz Kr.Valdemāra ielai būvdarbi notiek ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projekta Nr. LV-RU-017 “Pievilcīga pilsētvide” līdzfinansējumu. Krasta ielas visā garumā būvniecības procesa kopējās izmaksas (būvniecība, autoruzraudzība un  būvuzraudzība) veido 2 774 764,36 eiro. Kopējais ārējā finansējuma apjoms noteikts 1 109 581,36 eiro apmērā, pārejās izmaksas tiks segtas no pilsētas budžeta 2020.- 2021. gados.

Pēc pārbūves Krasta ielas posmu no Dārzu ielas līdz Dzirnavu ielai 395 m garumā veidos 5,5 m plata braucamā daļa un 1,5 m plats gājēju celiņš. Tālāk no Dzirnavu ielas 182 m garā posmā būs 5,5 m plata braucamā daļa un atlikušais ielas posms 343 m garumā, blīvās apbūves dēļ, būs 4 m plats. Posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Kr. Valdemāra ielai tiks izbūvēta 6 m plata promenāde, kurā, sākot no 18.Novembra ielas, būs atļauta tikai gājēju kustība. Tehniskā risinājumā paredzēts betona bruģakmens segums, Rēzeknes upes krasti būs nostiprināti, saskaņā ar tehniskā projekta nosacījumiem, tiks izbūvēts moderns ielas apgaismojums ar LED tipa gaismekļiem, pārbūvēta un izbūvēta sadzīves un lietus ūdens kanalizācija, ūdensvads. Upes ielejā, tuvāk Kr. Valdemāra ielai paredzēta vairāku rekreācijas zonu izbūve.

2020. gada 19. jūnijā tika parakstīta Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/19/I/007 “Kultūrtūrisma produktu klāsta pilnveidošana tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanai pilsētas vēsturiskajā centrā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots saskaņā ar 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Rēzeknes pilsētā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projekta galvenās darbības ir Krasta ielas posma no Dārzu ielas līdz Pulkveža Brieža ielai pārbūve; ielas apgaismojuma tikla pārbūve; ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve/pārbūve. Projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 3 komersanti, radītas 19 jaunas darbavietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 819 000,00 eiro apmērā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 343 332,22 eiro, t.sk 1 080 077,76 eiro ir attiecināmās izmaksas, kuras tiek finansētas no sekojošiem finanšu avotiem: ERAF 816 362,19 eiro, Valsts budžeta dotācija 43 219,17 eiro (4,00%), pašvaldības finansējums 220 496,40 eiro. Neattiecināmas izmaksas 263 254,46 eiro apmērā tiek finansētas no pašvaldības budžeta.

Projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/007

Finansējums un izmaksas:

Kopējās izmaksas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Valsts budžeta dotācija Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums
1 343 332,22 eiro 816 362,19 eiro 43 219,17 eiro 483 750,86 eiro

Informāciju sagatavoja vecākā projektu vadītāja Natālija Kuzņecova

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?