Lai paaugstinātu iedzīvotāju labklājības līmeni, Rēzeknes pilsētas dome  apstiprināja Rēzeknes pilsētas domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām”, kas nosaka kārtību, kādā veidā Rēzeknes pilsētas dome nosaka līdzfinansējuma apmēru nekustamā īpašuma pieslēguma nodrošināšanai.  Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai noteikts divās daļās:

  • 90% apmērā, bet ne vairāk kā 2 500 eiro īpaši atbalstāmajām iedzīvotāju kategorijām: personām ar I un II invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm,
  • dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvojamās māju dzīvokļu īpašnieku kopībām 20% apmērā, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējums pieejams tikai pēc UK pievadu ierīkošanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties sadaļā “Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi”.

Saskaņā ar SIA „Rēzeknes Ūdens” kārtējās dalībnieku sapulces Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, lai atvieglotu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem pieslēgšanas iespējas un atvieglotu būvniecības procesa administratīvo etapu pārvarēšanu, no šī gada 1. jūlija SIA „Rēzeknes Ūdens” pilnveido sniegto pakalpojumu klāstu un ir uzsācis jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu ierīkošanas pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma infografiks.

SIA „Rēzeknes Ūdens” aicina izmantot sniegto iespēju un izmantot jauno pakalpojumu, pieslēdzot dzīvojamo māju centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Ar saistošajiem noteikumiem un UK pievadu ierīkošanas pakalpojuma saņemšanas kārtību var iepazīties SIA „Rēzeknes Ūdens” mājaslapā, zvanot uz SIA „Rēzeknes Ūdens” ražošanas tehnisko daļu pa t. 646 24729; 646 25066 vai griežoties personīgi Rēzeknē, Pils ielā 16, 3. stāvā.

Foto autors: Aivis Juškāns. Fotokonkursā “XX gadsimts Rēzeknē” iesniegtais darbs.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?