Saskaņā ar 2019. gada finanšu pārskatā apkopoto informāciju, pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” 2019. gadā ievērojami palielinājis darbinieku resursa potenciālu, kā arī turpinājis darbu pie daudzdzīvokļu namu un to pagalmu labiekārtošanas.

2. jūlijā notikušajā dalībnieku sapulcē, SIA “Rēzeknes namsaimnieks” informēja, ka 2019. gadā uzņēmums īstenoja 13 iekšpagalmu pārbūvi, trīs jumtu nomaiņas un kapitālo remontu, četru bēniņu siltināšanu, kā arī veikti dažādu apjomu remontdarbi.

Desmit mājām sagatavotas fasādes apliecinājuma kartes un pieteikumi tika iesniegti ES struktūrfonu programmā ALTUM dzīvojamā fonda atjaunošanai un energoefektivitātei. Tika veikta energoaudita pārskatu sagatavošana sešām mājām, kurām tālāk tiek izstrādāti atsevišķi risinājumi energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

2019. gadā uzņēmuma darbu ietekmēja arī štata vienību palielināšana celtniecības iecirknī, kā rezultātā pieauga celtniecības un remonta pakalpojumu apjoms. Tika ieviests jauns pakalpojums – dzīvojamās mājas koplietošanas telpu apkope.

Uzņēmums SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” kopā apsaimnieko 265 mājas ar kopējo platību 367 000 m2, kas pārskata periodā palielinājās par 1 500 m2. 2019. gadā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits, kuras pārņēma pārvaldīšanas tiesības, ir palielinājies par 6% un sastādīja 75% (198) no kopēja skaita. Apkopojot 2019. gada rezultātus, uzņēmuma valde uzsvēra, ka ir novērojama stabila uzņēmuma darbība ar attīstības tendenci.

2019. gada peļņa – 17 219 eiro – tiks novirzīta uzņēmuma attīstībai, veicot ieguldījumu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 6 rekonstrukcijā, pārveidojot to par īres dzīvokļu māju. Tāpat arī šobrīd izstrādāts projekts par kopmītnes tipa mājas pārbūvi, izveidojot 20 studijas tipa dzīvokļus, kurus uzņēmums plāno rekonstruēt 2020.gadā, izmantojot tikai uzņēmuma darbinieku potenciālu.

SIA “Rēzeknes namsaimnieks” attīstība vērsa uz izdevumu posteņu optimizācijas pasākumu turpināšanu un ES struktūrfondu programmas veicināšanu. Plānots palielināt celtniecības brigādes potenciālu un darbus pārsvarā veikt, izmantojot uzņēmuma resursus.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?