Rēzeknes pilsētas pašvaldība 2020.gada 1.aprīlī uzsāka īstenot projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes pilsētas pašvaldībā” (projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/050). Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem paredzēts izveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru un dienas aprūpes centru Zemnieku ielā 16A, bet personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēts izveidot dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu pakalpojumu Viļānu ielā 10 un grupu dzīvokļus Atbrīvošanas alejā 147A un Atbrīvošanas alejā 151-3A.

Būvdarbi objektā “Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10” ir uzsākti 2020. gada janvārī, plānotais būvdarbu pabeigšanas laiks ir 2020. gada oktobris. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “ASKO AS”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Astegro”.

Bet 2020. gada 3. augustā projekta ietvaros, būvdarbi tika uzsākti jau otrajā infrastruktūras objektā, tika uzsākti Zemnieku ielas 16A 2.stāva pārbūves un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas būvdarbi dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centra izveidei bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs ir SIA “Latgalija”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Marčuks”, autoruzraudzību nodrošina SIA “Astegro”.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un dienas aprūpes centra pakalpojumi būs pieejami ikvienam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, gan bērniem, kuri ir jau iepriekš saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, gan bērniem, kuri līdz šim nav saņēmuši sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs koordinēs un nodrošinās pieejamību dažādām speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas un terapeitiskajiem pakalpojumiem, organizēs un īstenos atbalsta grupas un grupu nodarbības.

Dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšanai tiks izveidotas un aprīkotas nodarbību telpas, atpūtas telpa, virtuve un ēdamzāle, garderobe, kā arī telpas. Projekta ietvaros ēkā Zemnieku ielā 16A tiks ierīkots lifts un objekts tiks aprīkots ar pandusu, tādējādi nodrošināta vides pieejamība ar ērtu mērķgrupas piekļuvi pakalpojumiem.

Deinstitucionalizācijas process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Šī procesa rezultātā tiks radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Kopējās projekta izmaksas – 2 485 412,67 eiro, no tām ERAF finansējums – 1 591 200,01 eiro, valsts budžeta dotācija – 84 240,00 eiro, Rēzeknes pilsētas domes līdzfinansējums – 809 972,66 eiro, no tā publiskās attiecināmās izmaksas – 690 792,29 eiro un publiskās neattiecināmās izmaksas – 119 180,37 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada aprīlis – 2022. gada jūnijs.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 1.kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” projektu vadītāja Ilvija Pisarenko

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?