Piektdien, 21. augustā Valsts robežsardzes koledžā notika Profesionālās izglītības dienesta Pirmās rotas kadetu 38. izlaidums, kuru absolvēja 60 kadeti un 2 iepriekšējā mācību gada izglītojamie.

Vienu gadu ilgās mācībās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” šie kadeti apguva 21 vispārizglītojošo, ar robežsardzes nozari un militāro jomu saistītu mācību priekšmetu, kā arī nostiprināja savas zināšanas kvalifikācijas praksē dažādās Valsts robežsardzes struktūrvienībās. Izglītības procesu kadeti noslēdza ar valsts pārbaudījumu, kur demonstrēja gan savas teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas.

Svinīgajā izlaidumā kadetus ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki, kā arī absolventus uzrunāja 3.Latgales brigādes kapelāns virsleitnants Rinalds Broks.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins savā uzrunā atklāja, ka sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī šis mācību gads bija sarežģīts un izaicinājumiem bagāts. Lai nodrošinātu COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumus, no 2020. gada 13. marta īsā laika periodā koledžai nācās pārstrukturizēt studiju un mācību procesu no klātienes uz tiešsaistes mācībām un bija jāspēj ātri pielāgoties, izmantojot mūsdienīgas digitālās komunikācijas iespējas, tajā pašā laikā mēģinot nezaudēt zināšanu apguves kvalitāti. Neskatoties uz attālināto mācību procesu, kadeti uzrādīja ļoti labus zināšanu rezultātus – 39 % no šī gada absolventiem valsts pārbaudījumu nokārtoja uz ļoti labiem un teicamiem vērtējumiem un kadetu grupās kopējā vidējā balle – 7,3.

Savukārt, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, uzrunājot jaunos robežsargus, informēja, ka šobrīd Valsts robežsardze veic pasākumus, lai drīzumā robežsargiem atjaunotu robežpiemaksas un būtu jauna dizaina, ērti dienestam formastērpi.

Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, vēlot veiksmi un izaugsmi dienestā, par Valsts robežsardzes koledžas absolvēšanu kadetiem pasniedza valsts atzītus izglītības dokumentus – profesionālās kvalifikācijas apliecības, savukārt, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts – speciālās dienesta pakāpes „kaprālis”.

Tradicionāli katra mācību gada noslēgumā Valsts robežsardzes koledža izvērtē izglītojamo mācību sasniegumus, viņu izrādīto iniciatīvu, centību un personīgo ieguldījumu koledžas darbības attīstībā un izvirza Valsts robežsardzes koledžas gada labākos robežsargus no izglītojamo vidus. Svinīgajā izlaiduma pasākumā koledžas direktors pulkvedis M.Petrušins godināja arī 3 labākos robežsargus:

  • sakarā ar izvirzīšanu goda nosaukuma „Valsts robežsardzes koledžas labākais robežsargs” nominācijai, piešķirot apbalvojumu „Valsts robežsardzes koledžas Goda raksts” Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Artūram Aņisimovam;
  • piešķirot goda nosaukumu „Gada labākais mācību grupas vecākais: Pirmajā mācību rotā”, naudas balvu 100 eiro apmērā un pasniedzot „Valsts robežsardzes koledžas Atzinības rakstu” Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Danielam Garančam;
  • piešķirot goda nosaukumu „Gada labākais kadets: Pirmajā mācību rotā”, papildatvaļinājumu 3 kalendāra dienas, „Valsts robežsardzes koledžas Pateicības rakstu” Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās izglītības dienesta Pirmās mācību rotas kadetam ierindniekam Raimondam Andžānam.

Pasākuma noslēgumā visus klātesošos priecēja Valsts robežsardzes kora muzikālais priekšnesums, kuru diriģēja kordiriģente Kristīne Zeltiņa un koncertmeistars Arno Everss.

Pēc koledžas pabeigšanas jaunie robežsargi, ieņemot jaunākā inspektora vai inspektora amatu, turpinās dienesta pienākumus pildīt kādā no Valsts robežsardzes struktūrvienībām. Vēlam veiksmi dienestā!

Informāciju sagatavoja Dace Zariņa, VRK Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas vecākā speciāliste

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?