Uzsākot 2020./2021. mācību gadu, Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests” visiem Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pirmklasniekiem, kā jau katru gadu, piešķir vienreizēju pabalstu kancelejas preču un mācību līdzekļu iegādei 20 eiro apmērā (dāvanu kartes veidā), pabalsta izsniegšanu skolās nodrošina Izglītības pārvalde.

Lai sniegtu materiālo atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, sākoties jaunajam mācību posmam, aicinām savus klientus savlaicīgi griezties Sociālajā dienestā ar iesniegumu – lai saņemtu sociālo palīdzību ēdināšanas izdevumu apmaksai bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai kuri mācās vispārizglītojošajās skolās no 5. līdz 9. klasei, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts.

Pašvaldības sociālo palīdzību ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.

Ēdināšanas pabalstu audzēknim, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu ir tiesības saņemt bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem ar invaliditāti, garīgās attīstības vai jauktiem attīstības traucējumiem, bet ēdināšanas pabalstu 50 % apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu ir tiesības saņemt arī daudzbērnu ģimenes bērniem.

Ēdināšanas pabalstu 100% apmērā no maksas par pusdienām skolēniem, kuri mācās no 5. līdz 9. klasei vispārizglītojošās skolās, ēdināšanas pakalpojuma apmaksai ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Savukārt pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni no 3 līdz 18 gadu vecumam. Pabalsta apmērs:

  • bērnam no trūcīgas ģimenes – 90 eiro gadā;
  • bērnam no maznodrošinātas ģimenes – 60 eiro gadā.

Aicinām vecākus būt aktīviem un savlaicīgi sarūpēt visu nepieciešamo skolas gaitu nodrošināšanai saviem bērniem.

Informāciju sagatavoja Rēzeknes pilsētas domes pārvalde “Sociālais dienests”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?