Koronavīrusa izplatības dēļ iepriekšējā mācību gada noslēgums bija izaicinājums visai izglītības sistēmai valstī, kā arī katrai konkrētai skolai, pedagogam un viņa ģimenei.

Daudzi vecāki no jauna izvērtēja skolotāju darbu, jo saprata, cik grūti ir organizēt mācību procesu mājās, piespiest savu atvasi ievērot kārtību un noteikumus, nemaz nerunājot par vienkāršu koncentrēšanos.

Tāpat katra pašvaldība, arī Rēzeknes, izanalizēja savu gatavību un spējas vadīt mācību procesu attālināti, nezaudējot izglītības kvalitāti.

Vasarā tika sniegtas dažādas prognozes par to, kāds būs nākamais mācību gads, un nu tas ir klāt. Izglītības un zinātnes ministrija sagatavoja rekomendācijas, vadlīnijas (tostarp higiēnā), kā arī grozījumus normatīvajos aktos ar mērķi iespējami efektīvāk uzsākt mācību procesu 1. septembrī. Klasi vai studentu grupu uztvers kā kopumu, kurā notiek izglītības process. Pamatuzdevums ir maksimāli ierobežot kopuma kontaktus ar citām klasēm vai grupām. Lai to īstenotu, IZM izstrādāja trīs modeļus mācību procesa realizācijai.

“А”, “В”, “С” — pirmā prioritāte

1) Modelis “А” — klātienes. 1.-6. klases mācās skolas telpās, 7.-12. klases – gan klātienē, gan attālināti (līdz 20 procentiem, piemēram, reizi nedēļā). Lai nodrošinātu šī modeļa realizāciju, jāievēro drošas kontaktēšanās pamatnoteikumi: higiēna, sociālā distancēšanās, veselības pārbaude, skolēnu, vecāku un pedagogu regulāra informēšana par piesardzības pasākumiem.

Ar attālinātu mācību formu jāsaprot ne tikai tiešsaistes kontakts no mājām, kaut gan arī tas nav izslēgts, bet, piemēram, patstāvīgs skolēnu darbs bibliotēkā vai pētījumi svaigā gaisā. Attālināto mācību galvenais uzdevums ir iemācīt audzēkņiem strādāt patstāvīgi, vienlaikus attīstot arī digitālās prasmes.

2) Modelis “В” — kombinētais. Mācību process 1.-6. klasēm notiek klātienē, 7.-12. klasēm gan klātienē, gan attālināti (40–60 procenti). Te ir būtiski nodrošināt optimālu koplietošanas telpu piepildījumu, audzēkņu plūsmu koordināciju un nemitīgi informēt par situāciju visas procesā iesaistītās puses. Formālās izglītības pasākumi ārpus skolas jāierobežo.

3) Modelis “С” — attālinātais. Mācības no 1. līdz 12. klasei notiek attālināti. Šis modelis jāpielieto, ja skolā tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums, SPKC nosaka ierobežojumus, valstī/pašvaldībā ieviesti obligāti pretepidemioloģiskie pasākumi. Šajā modelī mācības notiek tiešsaistes saskarsmē ar pedagogu, audzēkņiem pildot uzdevumus individuāli un ar pasniedzēja atbalstu.

Ko izvēlas Rēzeknes skolas?

IZM rekomendē izglītības iestādēm visu detalizēti izplānot, izvēlēties efektīvākās pasniegšanas formas, izvērtēt katras skolas iespējas piesardzības pasākumu ievērošanā un, cik vien iespējams, dot priekšroku mācību procesam klātienē.

Runājot par Rēzeknes pilsētas pašvaldību, tika pieņemts universāls lēmums par to, ka varam daļēji vai pilnībā pāriet uz attālinātām mācībām, ja tas būs nepieciešams. Taču pagaidām katra skola ir sagatavojusi un iesniegusi IZM dokumentus, kuros atrunāta mācību procesa organizācijas kārtība. Visās Rēzeknes skolās plānots uzsākt mācību gadu pēc modeļa “A”.

Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings apgalvo, ka dokumentos viss ir sīki iztirzāts, sākot ar to, kā audzēkņiem jāienāk un jāiziet no skolas ēkas, kā tiks koordinētas skolēnu plūsmas, lai maksimāli izvairītos no kontakta starp klasēm gaiteņos un ēdnīcā. Šajā nolūkā dažas iestādes plāno grozīt stundu sarakstu, citas – saīsināt starpbrīžus u.tml. atkarībā no konkrētas skolas iespējām.

Pārsvarā skolas izvēlējušās mācību procesu organizēt pēc klašu darba principa, t.i., klases audzēkņi stundās uzturas vienā telpā, mainās tikai pedagogi.

Svarīgs ir arī informēšanas jautājums. Kontakts ar vecākiem tiks uzturēts platformā “E-klase”, pārējā mijiedarbība arī tiks atrunāta.

Katrā skolā ir noteiktas higiēnas un veselības kontroles prasības. Izglītības pārvalde tikko iepirkusi bezkontakta termometrus.

Svarīgi!

Iestājoties rudenim, līdzās koronavīrusam pie mums atgriezīsies arī ierastās vīrusu infekcijas – gripa, saaukstēšanās utt. Šādos gadījumos vecākiem stingri rekomendēts nevest bērnu uz skolu, līdz viņš pilnībā atveseļojas. Nepakļaujiet riskam citus bērnus un izglītības iestādes darbiniekus!

Kompetenču pieeja – otrā prioritāte

Kompetenču pieeja jau ir ieviesta pirmsskolas iestādēs. Pedagogi ļauj bērniem praktiski izmēģināt dažādas nodarbības, palīdzot viņiem sasniegt savu rezultātu. Bērna līdzdalības līmenis paaugstinās.

Sākot ar šo mācību gadu, kompetenču pieeju ievieš pilsētas skolu 1., 4., 7. un 10. klasēs, pārejas periods – līdz 2023. gadam.

Ja ar jaunākajiem audzēkņiem strādās pēc līdzīga principa, kā PII, proti, ļaus aktīvi piedalīties noteiktos procesos, nevis vienkārši “liks galvā zināšanas”, tad vidusskolēniem būs lieliska iespēja izvēlēties sev piemērotu mācību priekšmetu grozu atkarībā no interesēm un nākotnes plāniem. Piemēram, plānojot stāties medicīnas universitātē, skolēns visdrīzāk izvēlēsies grozu, kurā ciešāka uzmanība veltīta bioloģijai, ķīmijai utt.

Pedagogu kompetences paaugstināšana – trešā prioritāte

Iepriekšējā mācību gada noslēgums attālinātā formā parādīja, ka 30 procentiem pedagogu ir labas digitālās prasmes, 30 procentiem tās ir vidējā līmenī, vēl 30 procentiem – vājas un 10 procentiem šo prasmju vispār nav. Tas liek secināt par nepieciešamību paaugstināt pedagogu kompetenci, lai viņi ietu līdzi laikam un prastu vadīt mācību procesu augstā līmenī, nodrošināt izglītības kvalitāti neatkarīgi no ārējiem apstākļiem.

Līdz ar to no 24. augusta pasniedzējiem bez maksas ir pieejama apmācību programma “Pedagogu digitālās pratības pilnveide e-vides veidā izglītības tehnoloģiju izmantošanai”. Ministrija šai pozīcijai atvēlēja 500 tūkst. eiro.

Valdība atbalstīja arī iniciatīvu par 3,97 milj. eiro piešķiršanu tehnoloģiju nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs. Tā ir daļa no Covid-19 seku pārvarēšanai piešķirtā finansējuma. Citiem vārdiem, 2020. gadā skolu (arī Rēzeknes) rīcībā būs datortehnika, ko varēs izmantot klātienes un attālinātu mācību nodrošināšanai.

A. Drelings uzskata, ka Rēzeknes izglītības iestādes ir gatavas jaunajam mācību gadam. Sekosim līdzi situācijai un strādāsim!

Jekaterina Smolicka, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?