Trešdien, 30. septembrī plkst. 15.00 Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē notiks neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros jaunieši tiksies ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, ar mērķi izrunāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu un izvirzīt turpmākus darbības soļus.

Rīcības plāns ir izstrādāts Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmas ietvaros, kas ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus.

”Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokuments” tagad palīdzēs sakārtot sistēmu darbā ar jauniešiem, kā arī ilgtermiņā nodrošinās jauniešiem efektīvu pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai, attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū. Nepieciešams veicināt jauniešu piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu un ieinteresētu attieksmi pret vidi, no kuras viņš nāk – kā lokālā, tā reģionālā un nacionālā līmenī. Pamatnostādnēs īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu personības pilnveidei un attīstībai, sekmējot tādu zināšanu un prasmju apguvi, kas pilnveidos jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli.

Rēzeknes pilsētā jaunatnes politikas attīstības programma balstās uz vispāratzītiem jaunatnes politikas īstenošanas principiem:

  • Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija;
  • Atbalsts jauniešu līdzdalībai;
  • Informācijas pieejamība jauniešiem;
  • Neformālā un interešu izglītība;
  • Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas;
  • Jauniešu sociālā drošība;
  • Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai ;
  • Atbalsts ģimenēm;
  • Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes;
  • Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte.

Diskusijas mērķis ir sniegt iespēju visām iesaistītām pusēm satikties, lai nepiespiestā un brīvā gaisotnē pārrunātu jauniešiem nozīmīgus jautājumus. Tikšanās laikā notiks jaunas Rēzeknes pilsētas jauniešu domes vēlēšanas.

Vairāk informācijas: jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova, tālr. 26033202.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?