Priekšsēdētāja sleja: Sarežģītākais objekts manā pieredzē!