Vairākus gadus SIA “Rēzeknes Ūdens” valdes locekļa amatā bija Gunārs Spradzenko. Labs speciālists, kura sekmīgā vadībā realizēta virkne ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu. Taču grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā radīja šķēršļus viņa veiksmīgās darbības turpināšanai uzņēmuma vadītāja amatā.

Runa ir par 37. panta 4. daļas 5. punktu. Tas nosaka, ka par valdes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu, kura ir vai pēdējo divu gadu laikā ir bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona. Augustā beidzās ar uzņēmuma valdes locekli G. Spradzenko noslēgtā piecu gadu līguma termiņš. Minētais grozījums likumā liedza viņam iespēju turpināt vadīt uzņēmumu valdes locekļa amatā.

Pašvaldības kapitālsabiedrības “Rēzeknes Ūdens” dalībnieku ārkārtas sapulcē tika nolemts uz laiku iecelt valdes locekļa amatā Vladimiru Petrovu, kurš jau ilgu laiku strādā uzņēmumā par galveno inženieri. V. Petrovs vadīs uzņēmumu līdz jauna valdes locekļa iecelšanas brīdim. Savukārt Gunārs Spradzenko arī paliks uzņēmumā un turpinās strādāt par galveno inženieri.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs pauda nožēlu par esošo situāciju: “Mums nebija un nav pārmetumu par Gunāra Spradzenko darbu. Ja grozījumi likumdošanā neparedzētu šādus ierobežojumus, viņš varētu atkārtoti pretendēt uz uzņēmuma valdes locekļa amatu. Viņam ir pietiekami daudz pieredzes un zināšanu. Šajos gados tika realizēti vairākus miljonus vērti projekti – veikta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ielikšana, pašlaik arī privātmāju īpašnieki var pieslēgt savu mājokli pilsētas ūdensapgādes sistēmai. Darbojas arī pašvaldības atbalsta programma, kurā tiek piedāvāts līdzfinansējums līdz 90 procentiem no projekta izmaksām. Pateicoties Gunāram Spradzenko, uzņēmums “Rēzeknes Ūdens” paralēli pamatdarbībai sniedza arī papildu pakalpojumus. Piemēram, darbojas akreditēta notekūdeņu attīrīšanas laboratorija.

Jāatgādina, ka SIA “Rēzeknes Ūdens” noslēdza 2019. gadu ar peļņu 57 272 eiro apmērā. Šos līdzekļus bija nolemts vērst uz jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Jupatovkas ielas posmā no 18. līdz 20.A mājai, speciālas automašīnas ar vakuumsūkni iegādei, kā arī privātmāju pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādei.

Sergejs Timofejevs, pašvaldības izdevums “Rēzeknes vēstnesis”

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?