Rēzeknes valstspilsētas dome

Rēzeknes pilsētas dome pieņēma lēmumu, ka Rēzeknes pilsētas domes administrācija, nozaru pārvaldes un iestādes varēs nomniekiem piemērot telpu nomas maksu samazinājumu atbilstoši nomniekam ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajam mēnesim, par kuru ir iesniegts iesniegums, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Nomniekiem, kas saņems nomas maksas atvieglojumus, saglabāsies pienākums veikt samaksu par ar nomas līgumu iznomātā nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), kā arī maksāt nekustamā īpašuma nodokli un apdrošināšanas izdevumus.

Lai saņemtu atbalstu, nomniekam ir jāatbilst pilnīgi visiem Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktā minētiem kritērijiem:

  • nomnieka ieņēmumu samazinājumam tajā mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir jābūt ieņēmumu samazinājumam vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada vidējiem mēneša ieņēmumiem (iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina norādīto datu patiesīgumu);
  • uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 1000 eiro, ja tomēr ir lielāks parāds, tad par tā samaksu ir jābūt noslēgtam samaksas grafikam;
  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav maksātnespējas process;
  • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijušas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju, tas ir, trīs vai vairāk nomas maksas vai citu maksājumu kavējumi. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši šādi maksājumu kavējumi, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir dzēstas uz 29.02.2020. aprēķinātās visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku;
  • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

Pamatojoties uz saņemto iesniegumu, domes deputāti pieņēma lēmumu samazināt nomas maksu SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”.

Telpu nomas maksas samazinājums piemērojams laika periodā no šā gada 10. jūnija līdz 31. decembrim.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?