Šī gada 30. septembrī Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē notika neformāls diskusiju pasākums “Kafija ar politiķiem”, kura ietvaros jaunieši tikās ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem, ar mērķi izrunāt Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas rīcības plānu un izvirzīt turpmākos darbības soļus.

Rīcības plāns ir izstrādāts Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmas ietvaros, kas ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2020. – 2023. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus.

“Kafija ar politiķiem” Rēzeknē ir kļuvusi par tradīciju un jau desmito gadu pēc kārtas jaunieši ar politiķiem diskutē, analizē un izvērtē. Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu) savstarpējo dialogu, lai neformālā gaisotnē pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu. Uz “Kafiju ar politiķiem” bija sapulcējušies 36 jaunieši, pārstāvot vairākas Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošās skolas, domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidija Ostapceva, Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un investīciju jautājumos Aleksejs Stecs, Rēzeknes pilsētas domes deputāti Olga Strode, Aleksejs Grehovs, Juris Guntis Vjakse un Ināra Groce.

Pasākuma laikā notika arī atskats uz paveikto darbu, kas skar plānošanas dokumenta un rīcības plāna apstiprināšanu.

Pasākuma “Kafija ar politiķiem” laikā jaunieši kopā ar Rēzeknes pilsētas domes deputātiem strādāja grupās un apsprieda vairākas tēmas, kas skar Rēzeknes pilsētas jaunatnes politikas attīstības programmu, balstoties uz vispāratzītiem jaunatnes politikas īstenošanas principiem:

  • institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija;
  • atbalsts jauniešu līdzdalībai;
  • informācijas pieejamība jauniešiem;
  • neformālā un interešu izglītība;
  • brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas;
  • jauniešu sociālā drošība;
  • atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai;
  • atbalsts ģimenēm;
  • veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes;
  • starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte.

Katras grupas uzdevums bija izstrādāt pasākumu kopu, par pamatu ņemot šos principus. Šī uzdevuma izpildē tika izmantota “Ideju pitch” spēle un metode. Tika izstrādāti vairāki interesanti pasākumi. Piemēram, “7 dienas ārpus komforta zonas”, kura laikā politiķi samainītos ar skolēniem vietām un iejustos dažādu profesiju pārstāvju lomās,  kas sabiedrībā netiek augsti novērtētas. Vairākas grupas pievērsās arī tēmai, kas skar Rēzeknes pilsētas jauniešu domes un skolēnu pašpārvalžu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos pilsētas līmenī, mēģinot izstrādāt vairāku aktivitāšu kopu, kas būtu vērsta uz jauniešu pārstāvniecības izveidošanu, ar mērķi aktīvi piedalīties lēmumu sagatavošanā un ideju ģenerēšanā, kopīgi realizējot vairākus pasākumus pilsētā. Pēc projektu prezentācijām notika arī balsošana, kur ar balsu vairākumu tika atbalstīta ideja “7 dienas ārpus komforta zonas” – darba grupā darbojās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un Rēzeknes domes sporta pārvaldes vadītājs, Rēzeknes pilsētas domes deputāts Aleksejs Grehovs kopā ar jauniešiem. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka jauniešu priekšlikumi tiek uzklausīti un realizēti, ir skaidrs, ka izskanējušie priekšlikumi un idejas, ko pauda jaunieši, tika novērtēti arī šoreiz un tiem noteikti būs rasti risinājumi to izpildē un realizēšanā.

Pasākuma “Kafija ar politiķiem” laikā notika arī jaunās Rēzeknes pilsētas jauniešu domes vēlēšanas, kur par prezidentu tika izvirzīta un apstiprināta aktīva Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauniete Helēna Apele. Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē Helēna aktīvi darbojas jau 4 gadus, kuru laikā ir pierādījusi sevi kā entuziasma un enerģijas pilnu jaunieti. Par Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniekiem kļuva Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas audzēkne Dagnija Apīne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas audzēkne Endija Juškāne, Rēzeknes 5.vidusskolas audzēknis Ričards Oļševskis. Visi jaunieši ir pierādījuši sevi kā enerģiski jaunu ideju īstenotāji, aktīvisti ar augstu atbildības sajūtu, kuriem ir vēlme darboties un realizēt savas idejas.

Paldies ikvienam šīs diskusijas dalībniekam par iesaistīšanos un savu viedokļu paušanā un aizstāvēšanā.

Tiekamies projekta īstenošanas laikā!

Jaunatnes darbiniece Dana Pavļukeviča

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?