Rēzeknes pilsētas domes deputāti kārtējā domes sēdē 8. oktobrī pieņēma lēmumu par Ziemeļu rajona parka rekonstrukcijas darbu laikā atrasto padomju kara gūstekņu mirstīgo atlieku pārapbedīšanas vietu un līdzekļu piešķiršanu pārapbedīšanas ceremonijai.

Sarkanās armijas karavīri, kuri 1941. gada ziemā gāja bojā mūsdienu Rēzeknes teritorijā priekšējās līnijas nometnē Stalag 374, tiks apglabāti ar visu pienākošos godu, ieskaitot katoļu un pareizticīgo priesteru klātbūtni. Pārapbedīšanas ceremonija notiks 24. oktobrī pulksten 11.00 brāļu kapu teritorijā Miera ielā.

Pārapbedīšanas vieta kapsētā Miera ielā tika izvēlēta tā, lai tā būtu daļa no brāļu kapu kompleksa un lai netiktu traucētas agrāk šeit apbedīto karavīru mirstīgās atliekas. Kā zināms, 1969. gadā šeit jau tika apglabātas nometnes Stalag 374 karagūstekņu atliekas, kas tika ekshumētas no būvdarbu vietas pilsētas ziemeļu rajonā.

Šā gada jūlijā Rēzeknes pilsētas dome pēc konsultācijām ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu Daugavpilī un Latvijas Brāļu kapu komiteju, nolēma vietai ar Ziemeļu rajona parkā atklāto brāļu kapu kopā ar memoriālu piešķirt kadastra numuru kā atsevišķam zemesgabalam. Lēmuma mērķis ir padarīt sagūstīto Sarkanās armijas karavīru atrasto masu kapa vietu par oficiālu apbedījumu vietu, piemiņas vietu. Vienlaikus tika veiktas izmaiņas parka rekonstrukcijas projektā, kā rezultātā šajā vietā parādījās uzbērums, iezīmējot brāļu kapu kontūras, kuru ieskauj rūpīgi atlasīti daudzgadīgi augi. Pēc tehnisko jautājumu nokārtošanas starpvalstu līmenī tiks pieņemts lēmums piešķirt šai vietai oficiālu Otrā pasaules kara apbedījuma vietas statusu.

Vēsturiskā atsauce. Kā zināms, pagājušā gadsimta 20. gados mūsdienu ziemeļu reģiona teritorijā, ko ierobežoja Varoņu un Metālistu ielas, bija karantīnas kazarmas, un Otrā pasaules kara laikā no 1941. gada septembra līdz 1944. gada aprīlim nometnē, kas vairāku gadu garumā mainīja savu nosaukumu un funkcijas, tika turēti ieslodzītie – lielākoties tie bija Sarkanās armijas karavīri. Saskaņā ar dažādām aplēsēm nometnē no slimībām, bada un mokām mira vairāk nekā 20 000 cilvēku. Padomju laikos tikai neliela daļa no tiem tika pārapbedīja Miera ielas kapsētā, pārējo liktenis joprojām nav zināms.

Pagājušajā gadā pirmie cilvēku kaulu fragmenti Ziemeļu rajona parkā tika atrasti oktobrī un nekavējoties tika nodoti valsts policijas pārstāvjiem. Arī 2020. gadā celtnieki atrada atsevišķus kaulus un pēc Brāļu kapu komitejas ieteikuma tos ievietoja maisos līdz apstākļu noskaidrošanai. Šī gada aprīlī, ierīkojot kabeli, celtnieki uzdūrās masu apbedījuma vietai un nekavējoties pārtrauca darbus objektā. Lai noskaidrotu atrasto apbedījumu robežas, Rēzeknē ieradās meklēšanas grupas “Leģenda” pārstāvji, kuri izcēla no zemes izkaisītus skeletu fragmentus (visdrīzāk, apbedījuma mala tika aizķerta ar celtniecības tehniku, kad 60. gados veidoja uzbērumu topošajam memoriālam). Meklētāji arī skaidri iezīmēja masu apbedījuma vietu. No zemes izņemto cilvēku mirstīgās atliekas tika nodotas Valsts policijai ekspertīzes veikšanai. Ekspertīze apstiprināja, ka mirstīgās atliekas, domājams, pieder ieslodzītajiem karagūstekņiem.

Attēlā: gūstekņu mirstīgo atlieku pārapbedīšanas ceremonijas fragments Miera ielas kapu luterāņu daļā 1969. gadā. Foto no Rēzeknes pilsētas domes arhīva.

0 Komentāru

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

*

Sazinies ar mums

Nosūtiet mums ziņu un mēs ar Jums sazināsimies.

Sūta
©2022 Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

Log in with your credentials

Forgot your details?